Projekt monitorowania jakości powietrza w Azji Południowej w czasie rzeczywistym

Posted on February 23rd 2015
Share: aqicn.org/faq/2015-02-23/south-asia-real-time-air-quality-monitoring-project/pl/


We have just stepped in the Lunar New Year of the Goat (combined with the Wood element for 2015), and, for the World Air Quality Index project team, that means full speed working on extending the Air Quality monitoring to new countries in South East Asia. Namely: The Philippines, Cambodia and Indonesia (and more, e.g. Myanmar and Laos, will follow very soon).

As there is also a huge demand for PM2.5 monitoring for Thailand (especially Chiang Mai and Bangkok), or for more station in Vietnam (Ho Chi Minh City), the extension will also cover selected countries with existing network.

But, this time, unlike for the previous countries, we do need the help of everyone, and especially your help if you are living in one of those countries. The reason is that, this time, since the real-time Air Quality information is not publically available from the Environmental Protection Agencies (EPA) of those countries, the World Air Quality Index project will start to crowdsource Air Quality monitoring stations in the main cities of the above countries1.


Visible Air Pollution on the Manilla and Jakarta Skylines (attribution & attribution)

The research and experiments we have been conducting at the World Air Quality Index project during the past 2 years led us to understand how to develop semi-industrial monitoring stations, much more affordable than the BAMs and TEOMs, but with an equivalent level of data quality and a much superior power efficiency, outdoor-proof, easy maintanability and form factor. That was made possible thanks to the Shenzhen nowism magic.

As mentionned earlier, for this project which works based on crowd monitoring, we need everyone's help, and especially your help. Wether you are a citizen living in of those countries where Air Quality data is not yet available , wether you are a citizen who just want to get the real-time information, wether you are an investor interrested in empowering and speeding up our project, whether you are from an NGO and want to cooperate on this project or wether you are from the media and want to know more about this project, then check one of the links below:


If you are interrested in getting the Air Quality data monitored for another country (even outside of South Asia), or if you want to get more infomration in general about the World Air Quality Index project, then you can also inquire via the form below:

The South Asian Air Quality monitoring project - inquiry form
Enter your name (eg John Doe):
Enter your email address (eg john.doe@mail.com):
Write few words about you (eg I live in Dhaka, and would like to help for a hosting monitoring station):
Confirm that you
are a human:
Then click on
this submit button:


Happy New Year of the Wooden Goat,
The World Air Quality Index project team.

Note 1: The US State Department and US EPA might also be able to provide a huge support on this project. Check the article from the New York times: "US Expands Air Quality Monitoring to Include Some Embassies".


Click here to see all the FAQ entries
Read or publish comments (they rely on Disqus)

O pomiarach jakości powietrza i zanieczyszczeń:

O Poziomach Jakości Powietrza

-Wartości Indeksu Jakości Powietrza (AQI)Poziomy zagrożenia zdrowia
0 - 50Dobra0-50: Dobra - Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.
51 -100Średnia50-100: Średnia - Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.
101-150Niezdrowa dla osób wrażliwych100-150: Niezdrowe dla wrażliwych osób - u osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów.
151-200Niezdrowa150-200: Niezdrowe - Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne.
201-300Bardzo niezdrowa200-300: Bardzo niezdrowe - Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy. Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację.
300+Zagrożenie dla życia300 : Niebezpieczny - Alarm Zdrowotny: każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat jakości powietrza i zanieczyszczenia, sprawdź w wikipedii temat "jakość powietrza" lub nasz poradnik o jakości powietrza i jego wpływie na Twoje zdrowie.

Więcej przydatnych informacji zdrowotnych na blogu doktora Richarda Sainta z Pekinu: www.myhealthbeijing.com .


Uwaga dotycząca użytkowania: Wszystkie dane dotyczące jakości powietrza mogą być nieważne w chwili publikacji, a w celu zapewnienia jakości dane te mogą być w dowolnym momencie zmieniane bez powiadomienia. Projekt World Air Quality Index wykorzystuje wszystkie przydatne umiejętności, dba o rzetelność przy kompilowaniu treści tych informacji, ale w żadnym wypadku zespół projektowy World Air Quality Index lub jego agenci nie są odpowiedzialni za umowę, delikt lub w inny sposób za jakiekolwiek straty, obrażenia lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dostarczania tych danych.Ustawienia


Ustawienia Języka:


Temperature unit:
Celcius