Air Pollution in Thailand

Share: aqicn.org/country/thailand/
Current Air Quality
151
Unhealthy
on Thursday, Apr 25th 2024, 09:00 am
Past 24 hours Air Quality

Cities with the worst air quality

#AQICity
1
182
2
163
3
155
4
154
5
153
6
152
7
151
8
151

Cities with the best air quality

#AQICity
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
Good
Moderate
Unhealthy for sensitive groups
Unhealthy
Very Unhealthy
Hazardous

Air Quality Forecast

Air quality historical data

ตรังน้ำมันปาล์ม
โรงรับจำนำ ถ.สระตาราง ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ปตท. สาขาแก่งเลิงจาน (อิสาณบริการ)
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์)
โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
ศูนย์อนามัยที่ 9 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
รพ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส
รพ.แม่วาง ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
รพ.สต.เมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
สสอ.ลืออำนาจ ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
สำรวยบริการ 2 (สี่แยกบ้านสร้าง)
รพ.สำโรง ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
อบต.สระใคร
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว
โรงแรมกระบี่รีสอร์ท
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว
รพ.สต บ้านพุดหง จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สสอ.กันทรวิชัย ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ที่่ว่าการอำเภอนครหลวง
บริเวณสี่แยกบุ่งกระเบา
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
สำนักทะเบียนท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โรงงานกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
สสอ.ปากพลี ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.1 จ.พิษณุโลก ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์
รพ.ท่าวุ้ง ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
สสอ.บ้านค่าย ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
รพ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
รพ.พรานกระต่าย ต.พรานกราะต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
บ.ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมจำกัด สาขาสกลนคร
อาคารศูนย์การแพทย์เทศบาลตำบลสันนาเม็ง(2) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
สสจ.เชียงราย ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
รพ.สต.บ้านควน ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง (กอ.รมน.ตรัง)
รร.สบเมาะวิทยา หมู่บ้านสบเมาะ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
รพ.สต.โนนดู่ ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
รพ.ดอนเจดีย์ ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
สสจ.ศรีสะเกษ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
Ban Bensuk
รพ.สต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ทต.บ้านฉาง ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน
รพ.สต. บ้านดงเย็น ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร
รพ.กมลาไสย ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
สสอ.พนมทวน ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (กอ.รมน.นครราชสีมา)
รพ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
รพ.ตรอน ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลโพนนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ห้าแยกฉลอง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
รพ.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
วัดโพธิ์เอน
สำนักงานเคหะนครหลวงสาขารามคำแหง (โครงการเคหะชุมชนรามคำแหง) การเคหะแห่งชาติ
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะเทศบาลเมืองกระบี่
ตึกผู้ป่วยนอก (OPD) รพ.คีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
AQSEA_THA_001
ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกาด ต.ปงแสน อ.เมือง จ.ลำปาง
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี
วัดพระธาตุช่อแฮ
ตึกผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
รพ.วชิรบารมี ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
สสอ.อุทุมพรพิสัย ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
รพ.บางปลาม้า ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
รพ.สต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ทักษิณปาล์ม
รพ.หว้านใหญ่ ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
สสอ.แกดำ ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัดนพผดุงบริการ (มุกดาหาร)
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อบต.หัวไผ่ ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง (กอ.รมน.อ่างทอง)
ปตท. เอสวายเอ็ม ยะหาปิโตรเลียม 1439
จุดเฝ้าระวังฝุ่น PM ต.เหมืองจี้ อ.เมือง บ้านฝั่งหมิ่น จ.ลำพูน
ปตท. อามานะห์ การปิโตรเลียมแอนด์เซอวิส
รพ.สต. น้ำปลีก จ. อำนาจเจริญ
รพ.สูงเม่น ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี
รพ.เจ้าพระยายมราช ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
รพ.สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร
ถนนเทศบาล 1 ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
รพ.ศรีเชียงใหม่ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
รพสต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ศาลากลางจ.หนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย (กอ.รมน.หนองคาย)
ปั๊มน้ำมันศรีพลัง อ.เมือง
สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาร่มเกล้า2 การเคหะแห่งชาติ
โรงพยาบาลแม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
สสอ.วังหิน ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอ.รมน. อุตรดิตถ์) จ.อุตรดิตถ์
คาลเท็กซ์ บายพาสชัยภูมิ (ขวัญไทยปิโตรเลียม)
คาลเท็กซ์ (ช.วิบูลย์)
รพ.สต.บ้านชุมแสงสงคราม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
ตึก OPD รพ.ศรีสังวรสุโขทัย อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
UWC Thailand International School
สสอ.กาญจนดิษฐ์ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา
รพช.มะขาม จ.จันทบุรี
ปตท. อัสรี ปิโตรเลียม
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สำนักงานนครราชสีมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ
รพ.สต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
สสอ.เวียงเชียงรุ้ง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
รพ.สต. บ้านดงมะตื๋น (บ้านดงมะตื๋นใหม่ หมู่ 15)
ด่านทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
chiangrai, gaia-02
รพ.สต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สสอ.ยางตลาด ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
Baan Khaay Yaan
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองพัทลุง
ทต.เบิกไพร ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
รพ.สต.หนองสามสี ต.หนองสามสี อ.เสนานิคม จ.อำนาจเจริญ
รพ.สต.วัดตายม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ปตท. ธนารัตน์ปิยะปิโตรเลียม สาขา 0006
รพ.บางระกำ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
สำนักงานเทศบาลตำบลพนางตุง
prachuap-khiri-khan, gaia-10
ตลาดสดเทศบาล 1 ตำบลเมืองเหนือ
โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา
สำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า
รพ.สต.บ้านหนองลาด อ.เมือง จ.สกลนคร
ปตท. เอสทีซี ปิโตรเลียม
สสอ.ท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ศาลากลาง ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (กอ.รมน. กำแพงเพชร)
Ban Mo Charoen
จุดเฝ้าระวังฝุ่น PM ทต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน
รพ. กรุงเทพระยอง จุดที่ 1 จ. ระยอง
รพ.สามโก้ ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
ด่านตรวจกองกำลังบูรพา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1)
เชลล์ (ลพบุรีธนแก๊ส 2)
รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ศาลากลางจ.ฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา (กอ.รมน.ฉะเชิงเทรา)
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์
ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี (กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1)
หมู่บ้านมิตรประชา ซอย 12 ทน. ปากเกร็ด
องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก
สสอ.โกรกพระ ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด
ซอยเทศบาล 5 ตำบลระแหง
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบ้านเกาะโพด
ศาลากลางจ.หนองบัวลำภู ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู (กอ.รมน.หนองบัวลำภู)
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
รพ.สต.โพนเมือง ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
Piman Chon 2
รพช.ขลุง ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ย่านเมืองเก่าสงขลา (โรงสีแดง)
ปตท. แอลพีจี สเตชัน สาขาเขาไร่ยา
รพ.ป่าโมก ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

...

If you want to stay informed about the Air Quality monitoring project, please register with the form below:

Air Quality in Thailand - subscription form
Your name - eg "John Doe"
Your email address - eg "john.doe@mail.com"
Write few words about your request - eg: "", "I would like to help by hosting an air quality monitoring station", "I would like to know the average daily air quality for the past year", ..

Measure the air quality in your neighborhood
Participate with your own air quality monitoring station

The GAIA air quality monitor uses laser particle sensors to measure in real-time PM2.5 and PM10 particle pollution, which is one of the most harmful air pollutants.

It is very easy to set up: It only requires a WIFI access point and a USB compatible power supply. Once connected, your real time air pollution levels are instantaneously available in on our maps.

The station comes together with 10-meter water-proof power cables, a power supply, mounting equipment and an optional solar panel.

Looking for another city?Known Countries in the World

Africa

🇧🇼 Botswana 🇧🇫 Burkina Faso
6
🇨🇫 Central African Republic 🇨🇩 Congo, The Democratic Republic Of
95
🇪🇬 Egypt
229
🇬🇶 Equatorial Guinea 🇪🇹 Federal Democratic Republic of Ethiopia
82
🇰🇲 Federal Islamic Republic of the Comoros 🇸🇴 Federal Republic of Somalia 🇬🇦 Gabonese Republic 🇬🇭 Ghana
36
🇱🇾 Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya 🇲🇷 Islamic Republic of Mauritania 🇨🇮 Ivory Coast
25
🇰🇪 Kenya
56
🇲🇦 Kingdom of Morocco
19
🇱🇸 Lesotho 🇱🇷 Liberia
52
🇲🇼 Malawi 🇲🇱 Mali 🇲🇺 Mauritius 🇾🇹 Mayotte
2
🇳🇦 Namibia 🇳🇬 Nigeria
49
🇩🇿 People’s Democratic Republic of Algeria
82
🇦🇴 Republic of Angola 🇧🇯 Republic of Benin 🇧🇮 Republic of Burundi 🇨🇻 Republic of Cabo Verde
181
🇨🇲 Republic of Cameroon
94
🇹🇩 Republic of Chad
214
🇩🇯 Republic of Djibouti 🇬🇳 Republic of Guinea 🇬🇼 Republic of Guinea-Bissau 🇲🇬 Republic of Madagascar
50
🇲🇿 Republic of Mozambique
28
🇳🇪 Republic of Niger 🇷🇼 Republic of Rwanda
158
🇸🇳 Republic of Senegal
77
🇿🇦 Republic of South Africa
73
🇸🇸 Republic of South Sudan 🇨🇬 Republic of the Congo 🇷🇪 Réunion
9
🇸🇭 Saint Helena 🇸🇨 Seychelles
11
🇸🇱 Sierra Leone 🇪🇷 State of Eritrea 🇸🇩 Sudan 🇸🇿 Swaziland 🇸🇹 São Tomé and Príncipe 🇹🇿 Tanzania 🇬🇲 The Gambia 🇹🇬 Togolese Republic
90
🇹🇳 Tunisian Republic 🇺🇬 Uganda
91
🇪🇭 Western Sahara 🇿🇲 Zambia
11
🇿🇼 Zimbabwe

Antarctica

🇦🇶 Antarctica 🇧🇻 Bouvet Island 🇹🇫 French Southern Territories 🇭🇲 Heard Island and McDonald Islands 🇬🇸 South Georgia and the South Sandwich Islands

Asia

🇧🇩 Bangladesh
175
🇧🇹 Bhutan 🇮🇴 British Indian Ocean Territory 🇧🇳 Brunei Darussalam
10
🇰🇭 Cambodia
52
🇨🇳 China
217
🇨🇽 Christmas Island 🇨🇨 Cocos [Keeling] Islands 🇳🇵 Federal Democratic Republic of Nepal
159
🇬🇪 Georgian Soviet Socialist Republic
72
🇯🇴 Hashemite Kingdom of Jordan
46
🇭🇰 Hong Kong
34
🇮🇳 India
274
🇮🇷 Iran
80
🇦🇫 Islamic Republic of Afghanistan 🇵🇰 Islamic Republic of Pakistan
115
🇯🇵 Japan
62
🇧🇭 Kingdom of Bahrain
119
🇸🇦 Kingdom of Saudi Arabia 🇹🇭 Kingdom of Thailand
151
🇰🇬 Kyrgyzstan
37
🇱🇦 Laos
150
🇲🇴 Macao
55
🇲🇾 Malaysia
70
🇲🇳 Mongolia
72
🇲🇲 Myanmar [Burma]
109
🇰🇵 North Korea 🇵🇸 Palestine
75
🇵🇭 Philippines
66
🇦🇲 Republic of Armenia
34
🇦🇿 Republic of Azerbaijan
38
🇮🇩 Republic of Indonesia
140
🇮🇶 Republic of Iraq
82
🇰🇿 Republic of Kazakhstan
56
🇰🇷 Republic of Korea
77
🇱🇧 Republic of Lebanon 🇲🇻 Republic of Maldives 🇹🇯 Republic of Tajikistan
82
🇺🇿 Republic of Uzbekistan
185
🇸🇬 Singapore
27
🇻🇳 Socialist Republic of Vietnam
108
🇱🇰 Sri Lanka
81
🇮🇱 State of Israel
110
🇰🇼 State of Kuwait
60
🇶🇦 State of Qatar 🇴🇲 Sultanate of Oman 🇸🇾 Syrian Arab Republic 🇹🇼 Taiwan
55
🇹🇷 Turkey
74
🇹🇲 Turkmenistan
59
🇦🇪 United Arab Emirates
113
🇾🇪 Yemen

Europe

🇧🇦 Bosnia and Herzegovina
63
🇨🇾 Cyprus
74
🇨🇿 Czech Republic
77
🇫🇴 Faroe Islands 🇫🇮 Finland
25
🇫🇷 France
58
🇩🇪 Germany
203
🇬🇮 Gibraltar
24
🇱🇺 Grand Duchy of Luxembourg
23
🇬🇷 Greece
45
🇬🇬 Guernsey
13
🇻🇦 Holy See (Vatican City State)
55
🇭🇺 Hungary
59
🇮🇲 Isle of Man 🇮🇹 Italy
61
🇯🇪 Jersey
28
🇧🇪 Kingdom of Belgium
52
🇩🇰 Kingdom of Denmark
34
🇳🇴 Kingdom of Norway
20
🇸🇪 Kingdom of Sweden
44
🇱🇻 Latvia
10
🇲🇰 Macedonia
46
🇲🇹 Malta
29
🇲🇨 Monaco
29
🇲🇪 Montenegro
21
🇳🇱 Netherlands
144
🇵🇱 Poland
127
🇵🇹 Portuguese Republic
32
🇦🇩 Principality of Andorra
19
🇱🇮 Principality of Liechtenstein
28
🇦🇱 Republic of Albania
10
🇦🇹 Republic of Austria
31
🇧🇾 Republic of Belarus
24
🇧🇬 Republic of Bulgaria
51
🇭🇷 Republic of Croatia
65
🇪🇪 Republic of Estonia
22
🇮🇸 Republic of Iceland
33
🇮🇪 Republic of Ireland
43
🇽🇰 Republic of Kosovo
36
🇱🇹 Republic of Lithuania
24
🇲🇩 Republic of Moldova
21
🇸🇮 Republic of Slovenia
22
🇷🇴 Romania
53
🇷🇺 Russia
46
🇸🇲 San Marino
27
🇷🇸 Serbia
71
🇸🇰 Slovak Republic
42
🇪🇸 Spain
57
🇸🇯 Svalbard and Jan Mayen 🇨🇭 Switzerland
33
🇺🇦 Ukraine
39
🇬🇧 United Kingdom
87
🇦🇽 Åland Islands

North America

🇦🇮 Anguilla 🇦🇬 Antigua and Barbuda 🇦🇼 Aruba 🇧🇧 Barbados
41
🇧🇿 Belize
99
🇧🇲 Bermuda
9
🇧🇶 Bonaire, Saint Eustatius, and Saba
54
🇻🇬 British Virgin Islands
35
🇨🇦 Canada
39
🇰🇾 Cayman Islands
40
🇨🇼 Curaçao 🇩🇲 Dominica 🇩🇴 Dominican Republic
23
🇬🇱 Greenland 🇬🇩 Grenada
42
🇬🇵 Guadeloupe
50
🇯🇲 Jamaica
92
🇲🇶 Martinique
79
🇲🇽 Mexico
116
🇲🇸 Montserrat
18
🇵🇷 Puerto Rico
37
🇨🇷 Republic of Costa Rica
30
🇨🇺 Republic of Cuba 🇸🇻 Republic of El Salvador
95
🇬🇹 Republic of Guatemala
120
🇭🇹 Republic of Haiti 🇭🇳 Republic of Honduras
55
🇳🇮 Republic of Nicaragua 🇵🇦 Republic of Panama
48
🇧🇱 Saint Barthélemy 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis 🇱🇨 Saint Lucia 🇲🇫 Saint Martin
37
🇵🇲 Saint Pierre and Miquelon 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines 🇸🇽 Sint Maarten 🇧🇸 The Bahamas
15
🇹🇹 Trinidad and Tobago
80
🇹🇨 Turks and Caicos Islands 🇻🇮 U.S. Virgin Islands
41
🇺🇸 United States
378

Oceania

🇦🇸 American Samoa 🇦🇺 Australia
35
🇨🇰 Cook Islands 🇹🇱 East Timor 🇫🇯 Fiji 🇵🇫 French Polynesia 🇬🇺 Guam 🇼🇸 Independent State of Samoa 🇰🇮 Kiribati 🇲🇭 Marshall Islands 🇫🇲 Micronesia 🇳🇨 New Caledonia
23
🇳🇿 New Zealand
34
🇳🇺 Niue 🇳🇫 Norfolk Island 🇲🇵 Northern Mariana Islands 🇵🇼 Palau 🇵🇬 Papua New Guinea 🇵🇳 Pitcairn Islands 🇳🇷 Republic of Nauru 🇻🇺 Republic of Vanuatu 🇸🇧 Solomon Islands 🇹🇰 Tokelau 🇹🇴 Tonga
8
🇹🇻 Tuvalu 🇺🇲 U.S. Minor Outlying Islands 🇼🇫 Wallis and Futuna

South America

🇦🇷 Argentine Republic
25
🇧🇴 Bolivia, Plurinational State Of
79
🇧🇷 Brazil
88
🇫🇰 Colony of the Falkland Islands 🇬🇫 French Guiana
49
🇬🇾 Guyana 🇺🇾 Oriental Republic of Uruguay 🇨🇱 Republic of Chile
135
🇨🇴 Republic of Colombia
67
🇪🇨 Republic of Ecuador
40
🇵🇾 Republic of Paraguay
19
🇵🇪 Republic of Peru
83
🇸🇷 Republic of Suriname 🇻🇪 Venezuela

About the Air Quality and Pollution Measurement:

About the Air Quality Levels

AQI Air Pollution Level Health Implications Cautionary Statement (for PM2.5)
0 - 50 Good Air quality is considered satisfactory, and air pollution poses little or no risk None
51 -100 Moderate Air quality is acceptable; however, for some pollutants there may be a moderate health concern for a very small number of people who are unusually sensitive to air pollution. Active children and adults, and people with respiratory disease, such as asthma, should limit prolonged outdoor exertion.
101-150 Unhealthy for Sensitive Groups Members of sensitive groups may experience health effects. The general public is not likely to be affected. Active children and adults, and people with respiratory disease, such as asthma, should limit prolonged outdoor exertion.
151-200 Unhealthy Everyone may begin to experience health effects; members of sensitive groups may experience more serious health effects Active children and adults, and people with respiratory disease, such as asthma, should avoid prolonged outdoor exertion; everyone else, especially children, should limit prolonged outdoor exertion
201-300 Very Unhealthy Health warnings of emergency conditions. The entire population is more likely to be affected. Active children and adults, and people with respiratory disease, such as asthma, should avoid all outdoor exertion; everyone else, especially children, should limit outdoor exertion.
300+ Hazardous Health alert: everyone may experience more serious health effects Everyone should avoid all outdoor exertion

To know more about Air Quality and Pollution, check the wikipedia Air Quality topic or the airnow guide to Air Quality and Your Health.

For very useful health advices of Beijing Doctor Richard Saint Cyr MD, check www.myhealthbeijing.com blog.


Usage Notice: All the Air Quality data are unvalidated at the time of publication, and due to quality assurance these data may be amended, without notice, at any time. The World Air Quality Index project has exercised all reasonable skill and care in compiling the contents of this information and under no circumstances will the World Air Quality Index project team or its agents be liable in contract, tort or otherwise for any loss, injury or damage arising directly or indirectly from the supply of this data.Settings


Language Settings:


Temperature unit:
Celcius