Aktualizacja Wskaźnika Jakości Powietrza Ziemi Ozonowej za pomocą Instant Cast

Posted on May 18th 2015
Share: aqicn.org/faq/2015-05-18/ground-ozone-air-quality-index-update-with-instant-cast/pl/


(Attribution: Houston Clean Air Network )

The ground Ozone Air Quality Index calculation has just been updated to follow the Instant Cast concept, i.e. to report the pollution right now instead of the pollution from the previous hours. For more information about the Instant Cast, please refer to this article.

The calculation for the Ozone Index is now using the hourly reading, instead of the previous 8 hours average, but still applying the same 8 hours AQI breakpoints formula for AQI below 100. The previous procedure for calculating the 8-hour average concentrations is not used any more for Instant reporting. Above AQI 100, the normal 1 hour Ozone breakpoints are used (while before, the AQI above 100 was defined as the maximum of the 1 hour and 8 hours readings).

The graph on the right is summarizing the breakpoints in use. The green line is the one corresponding the "Ozone Instant Cast" breakpoints in use on the World Air Quality Index project

Index Values
Color coding
AQI Category1-hour
breakpoints
(ppm)
8-hours
breakpoints
(ppm)
8-hours breakpoints
proposed new
standard from US EPA
0 - 50
Good-0 - 600 - 50
51 - 100
Moderate-60 - 7550 - 65
101 – 150
Unhealthy
for Sensitive Groups
125 - 16575 – 9565 - 85
151 – 200
Unhealthy165 - 20595 – 11585 - 105
201 – 300
Very Unhealthy205 - 405115 – 375105 - 200
301 – 500
Hazardous405 - 505--

The US EPA EPA is proposing to strengthen the National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) for ground-level ozone, based on extensive scientific evidence about ozone's effects (more information). This new standard (plotted in grey in the above graph) is only for 8 hours average breakpoints, and since it is not yet approved - it is not used for the "Ozone Instant Cast" breakpoints.
oOo

For those interested in understanding how this scale compares with the scale used by other countries, the first important point to pay attention to is that the the concentration unit used for the scales can vary: For the US EPA, the Ozone concentrations are expressed in ppm (particles per million) while for many other countries, including India and China, it is expressed in µg/m3;

Therefore, the first step for comparing the scales is to use a primary concentration unit. In this case, ppm is kept as the primary unit. The conversion from µg/m3; is somewhat straightforward and consists in multiplying the number of particles by the molecular mass of the ozone times the density of air.

The density of air is dependent on the ambient temperature and atmospheric pressure, but, in order to simplify, a common assumption of a 25 degrees Celsius ambient temperature and 1 atmospheric pressure is used. Under those conditions, the following formula is used for the conversion:
Ozone Concentration (ppb) = 2.1414 x Ozone Concentration (µg/m3)
The scales can now be compared on the same ppm scale, and the two graphs below shows the respective scales for 8 hour and 1 hour. So, once again, as it has been seen many times before, the scales used outside of US are actually much more safe than the one in US!

Click here to see all the FAQ entries
Read or publish comments (they rely on Disqus)

O pomiarach jakości powietrza i zanieczyszczeń:

O Poziomach Jakości Powietrza

-Wartości Indeksu Jakości Powietrza (AQI)Poziomy zagrożenia zdrowia
0 - 50Dobra0-50: Dobra - Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.
51 -100Średnia50-100: Średnia - Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.
101-150Niezdrowa dla osób wrażliwych100-150: Niezdrowe dla wrażliwych osób - u osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów.
151-200Niezdrowa150-200: Niezdrowe - Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne.
201-300Bardzo niezdrowa200-300: Bardzo niezdrowe - Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy. Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację.
300+Zagrożenie dla życia300 : Niebezpieczny - Alarm Zdrowotny: każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat jakości powietrza i zanieczyszczenia, sprawdź w wikipedii temat "jakość powietrza" lub nasz poradnik o jakości powietrza i jego wpływie na Twoje zdrowie.

Więcej przydatnych informacji zdrowotnych na blogu doktora Richarda Sainta z Pekinu: www.myhealthbeijing.com .


Uwaga dotycząca użytkowania: Wszystkie dane dotyczące jakości powietrza mogą być nieważne w chwili publikacji, a w celu zapewnienia jakości dane te mogą być w dowolnym momencie zmieniane bez powiadomienia. Projekt World Air Quality Index wykorzystuje wszystkie przydatne umiejętności, dba o rzetelność przy kompilowaniu treści tych informacji, ale w żadnym wypadku zespół projektowy World Air Quality Index lub jego agenci nie są odpowiedzialni za umowę, delikt lub w inny sposób za jakiekolwiek straty, obrażenia lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dostarczania tych danych.Ustawienia


Ustawienia Języka:


Temperature unit:
Celcius