Wizualne rozpoznawanie wskaźnika jakości powietrza - przypadek zastosowany w Hanoi

Posted on February 8th 2015
Share: aqicn.org/faq/2015-02-08/visual-recognising-the-air-quality-index-a-case-applied-to-hanoi/pl/

Earlier this week (of February 2015), we got several inquries from Hanoi citizen wondering about the Air Quality Index which was displayed on the Hanoi page (city/vietnam/hanoi).

The main reason for the inquiry was that the Air Quality Index displayed on the World Air Quality Index project was around 50 (green AQI) level, while the outdoor visibilty in Hanoi looked like this:


For reference, on the same day in Beijing where the Air Quality Index in Beijing was arround 180 level, the visibility looks like this picture:One interresting comment on the above picture for Beijing is that the right-part of the picture is having a worst visibility than the left part. This is actually completely normal, pollution is not always uniform, and depending on the wind direction, one part of the city can have relatively good air quality while the other part can be much worse.

oOo

When comparing the visibility for Hanoi and Beijing (see pictures on the right for a comparitive zoomed view), there is no doubt that Air Quality for both cities is at similar level, and, for sure, than if the Beijing AQI is about 180, then it is very likely than Hanoi AQI is much higher than 50.

However, please note that, sometimes, the poor visibility is due to high humidity rather than air pollution (smog). The easiest way to differenciate between humidity and smog is by checking the haze color. If it is yellow or grey, then very likely this is due to smog. But if it is a clean white, then most likely what you are seeing is water vapor (i.e. humidity).

In case you still have some doubts, you can also refer to the Air Quality forecast for your region: The forecast always starts with the current day, so you can check from the first frames of the forecast animation the AQI level for your city.

oOo

When you notice such issue with reported Air Quality - then, please, drop us an email and we will do the necessary to check, verify the data, and contact the relevant local EPA to get the issue fixed.

The problem with Hanoi actually happened to be an issue with the monitoring station itself emitting too low values. Once the problem was well identified and acknowledged, it took no time for the local Hanoi EPA (Environment Protection Agency) to fix the issue and get the monitoring station working normally again. Many thanks again to the Hanoi EPA for the effort and quick action.


Click here to see all the FAQ entries
Read or publish comments (they rely on Disqus)

O pomiarach jakości powietrza i zanieczyszczeń:

O Poziomach Jakości Powietrza

-Wartości Indeksu Jakości Powietrza (AQI)Poziomy zagrożenia zdrowia
0 - 50Dobra0-50: Dobra - Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.
51 -100Średnia50-100: Średnia - Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.
101-150Niezdrowa dla osób wrażliwych100-150: Niezdrowe dla wrażliwych osób - u osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów.
151-200Niezdrowa150-200: Niezdrowe - Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne.
201-300Bardzo niezdrowa200-300: Bardzo niezdrowe - Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy. Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację.
300+Zagrożenie dla życia300 : Niebezpieczny - Alarm Zdrowotny: każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat jakości powietrza i zanieczyszczenia, sprawdź w wikipedii temat "jakość powietrza" lub nasz poradnik o jakości powietrza i jego wpływie na Twoje zdrowie.

Więcej przydatnych informacji zdrowotnych na blogu doktora Richarda Sainta z Pekinu: www.myhealthbeijing.com .


Uwaga dotycząca użytkowania: Wszystkie dane dotyczące jakości powietrza mogą być nieważne w chwili publikacji, a w celu zapewnienia jakości dane te mogą być w dowolnym momencie zmieniane bez powiadomienia. Projekt World Air Quality Index wykorzystuje wszystkie przydatne umiejętności, dba o rzetelność przy kompilowaniu treści tych informacji, ale w żadnym wypadku zespół projektowy World Air Quality Index lub jego agenci nie są odpowiedzialni za umowę, delikt lub w inny sposób za jakiekolwiek straty, obrażenia lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dostarczania tych danych.Ustawienia


Ustawienia Języka:


Temperature unit:
Celcius