Singapore PSI and PM 2.5 AQI: Dlaczego istnieje różnica między tymi dwoma odczytami?

Posted on June 25th 2013
Share: aqicn.org/faq/2013-06-25/singapore-psi-and-pm25-aqi-why-is-there-a-difference-between-the-two-readings/pl/

Please note that this article was orginally written in June 2013.
In April 2014, the Singapore NEA has updated the PSI calculation to also include PM2.5. http://www.nea.gov.sg/anti-pollution-radiation-protection/air-pollution-control/psi

With the recent Southeast Asia Smog from Indonesia affecting Singapore and now Malaysia, we got many questions about why there is a difference between the data which can be read from Singapore NEA website (nea.gov.sg) and the World Air Quality Index project Singapore webpage.

For instance, here is what can be read today in NEA website:

For some historical reason, Singapore is using the PSI (Pollutant Standard Index) to evaluate the Air Quality. In the image above, number 1 corresponds to the PM10 value that is used for the PSI evalation. The value 67(/59) can be read as 67 μg/m3, corresponding to a PSI of 59. The PSI is evaluated as the maximum of the individual PSI for each of the pollutants: PM10, SO2, NO2, O3 (Ozone) and CO2.

PSI(Singapore-North) = max( PSIPM10-based, ... PSIO3-based )= max (59, ..., 77) = 77

This said, the interesting thing is that, in this same table, the PM2.5 data is also provided in the last column (see 3). This data is provided in μg/m3 only (see 2), and there is no conversion to something like the PSI (i.e. a conversion from the PM2.5 mass to a Pollution or Quality Index). This conversion however exists, and is defined by the US Environmental Protection Agency. The easiest way to do the conversion is to use the online calculator, available at airnow.gov:


If you select the PM2.5 (1), then enter the mass concentration of 48 (2), can click on Calculate, you will obtain the AQI of 132 (3). So, based on the PM2.5 AQI conversion, the PSI that is used for Singapore could be extended (let's call it PSI++) to also take into account the PM2.5 information. In which case, the PSI++ would be the maximum of the regular PSI (based on PM10 only) and the PM2.5 AQI:

PSI++ = max( PSI, AQIPM.25 ) = max( 77, 132 ) = 132

This PSI++, that is commonly referred as AQI (or Air Quality Index), is what is being used on the the World Air Quality Index project, for all the cities (provided PM2.5 is available for the city). And this explains why the values are different between the NEA website and the World Air Quality Index project.

Note: With the PSI update from April 2014, the only remaining difference is that the World Air Quality Index project is using a 1-hour PM2.5 reading (following the instantcast) while Singpore PSI is based on the 3 hours average.

Moreover, when doing the convertion, make sure you use the 1-hour reading for the PM2.5 concentration rather than the 24-hours averaged value, as shown on the below image:


http://www.haze.gov.sg/haze-updates/pollutant-concentrations/type/PM25-1Hr


If you want to know more about PM10 vs PM2.5, and especially why PM10 is still used, please check the faq entry about why is PM2.5 often higher than PM10? Is PM10 still a relevant measure?


--

Note: This article is part of a series on Worlwide Air Quality scales.

For more information about specific countries or continent, please refer to thoses articles:
Thailand and Malysia
-
India
-
China
-
Hong Kong / Canada (Air Quality Health Index)
-
South America
-
Australia
-
Quebec and Montreal
-
Singapore
-
Poland
-
Indonesia
.
For information about the 24 hours averaging used or Ozone and Particulate Matter (PM2.5), please refer to those two articles: Ground Ozone Index - PM2.5 Instant Cast


Click here to see all the FAQ entries
Read or publish comments (they rely on Disqus)

O pomiarach jakości powietrza i zanieczyszczeń:

O Poziomach Jakości Powietrza

-Wartości Indeksu Jakości Powietrza (AQI)Poziomy zagrożenia zdrowia
0 - 50Dobra0-50: Dobra - Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.
51 -100Średnia50-100: Średnia - Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.
101-150Niezdrowa dla osób wrażliwych100-150: Niezdrowe dla wrażliwych osób - u osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów.
151-200Niezdrowa150-200: Niezdrowe - Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne.
201-300Bardzo niezdrowa200-300: Bardzo niezdrowe - Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy. Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację.
300+Zagrożenie dla życia300 : Niebezpieczny - Alarm Zdrowotny: każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat jakości powietrza i zanieczyszczenia, sprawdź w wikipedii temat "jakość powietrza" lub nasz poradnik o jakości powietrza i jego wpływie na Twoje zdrowie.

Więcej przydatnych informacji zdrowotnych na blogu doktora Richarda Sainta z Pekinu: www.myhealthbeijing.com .


Uwaga dotycząca użytkowania: Wszystkie dane dotyczące jakości powietrza mogą być nieważne w chwili publikacji, a w celu zapewnienia jakości dane te mogą być w dowolnym momencie zmieniane bez powiadomienia. Projekt World Air Quality Index wykorzystuje wszystkie przydatne umiejętności, dba o rzetelność przy kompilowaniu treści tych informacji, ale w żadnym wypadku zespół projektowy World Air Quality Index lub jego agenci nie są odpowiedzialni za umowę, delikt lub w inny sposób za jakiekolwiek straty, obrażenia lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dostarczania tych danych.Ustawienia


Ustawienia Języka:


Temperature unit:
Celcius