Contributing to the World Air Quality Index project

Share: aqicn.org/contribute/vn/

The World Air Quality Index project might look big, but it is actually a small but motivated team behind it. There are still many things that the project team want to achieve:


Current contributions,
from 115 countries
 • Forecast: Improve exising forecast model or add new the forecast model to our forecast page.
 • Coverage: Increase world-wide air quality monitoring coverage, especially for Middle-East and Africa.
 • Documentation: Write explanatory articles about air pollution.
 • Translation: Provide translations for up to 100 languages.
 • Data Science: Provide free data over the whole historical records.
 • Consumer Product: Review air purfiers, air monitors, masks.
 • Engineering: Develop new applications and visualizations.

--

Examples for articles:
 • Ultra fine particles (PM1) - are they more dangerous than PM2.5 and is it worth measuring them.
 • CO2 - is it an outdoor air pollutant, a climate warmer or an indoor pollutant?
 • Indoor Air Quality - what are the pollutant to be aware of?
 • Health effect of sulfur dioxide for area close to volcanic mountains
Examples of data-science:
 • Open Data Platform for accessign real-time and historical Air Quality Data
 • World Ensemble forecast modeling
 • Statistical and deep learning based data facts
 • Researching new accurate sensors for gas pollutants
Examples of engineering:
 • New visualization solutions for the real-time observations and forecast
 • API for accessing the real-time observations and forecast
 • Time travel Machine - for seeing the air quality at any day back in time
 • Applications for i-phone, etc..

--

As one can imagine, the current project team is just too small to be able to handle all of this work, and this is why we need help. Your help!

We do believe that the real motivation of the work we are doing is to see the daily impact on the world citizens. One of the users told us one day that "worse than disinformation is the lack of information: I did not know that pollution was so high. But now I know". That makes us proud to give this free information and promote pollution awareness.

If you would like to contribute to the World Air Quality Index project, then welcome to the team. Just send us a message, and let's together drive our planet toward a pollution free.


--

Về phương pháp đo chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm:

Về các thang đo chất lượng không khí

- Giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI)Mức độ ảnh hưởng sức khỏe
0 - 50 Tốt Chất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
51 -100 Trung bình Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
101-150 Không tốt cho người nhạy cảm Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.
151-200 Có hại cho sức khỏe Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe; nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
201-300 Rất có hại cho sức khỏe Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
300+ Nguy hiểm Cảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe

Để biết thêm về ô nhiễm và chất lượng không khí , xem wikipedia chất lượng không khí đang đề hoặc hướng dẫn về chất lượng không khí và sức khỏe của bạn .

Để biết những lời khuyên về sức khỏe rất hữu ích của bác sĩ y khoa Richard Saint Cyr ở Bắc Kinh, xem www.myhealthbeijing.com blog.


Thông báo sử dụng: Tất cả dữ liệu chất lượng không khí không được xác thực tại thời điểm công bố. Nhằm đảm bảo chất lượng, những dữ liệu này có thể được cập nhập mà không cần thông báo trước. Nhóm dự án Chỉ số chất lượng không khí toàn cầu đã thực hiện tất cả yêu cầu cần thiết trong việc biên soạn các thông tin này. Nhóm dự án hoặc các bên liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc cung cấp những dữ liệu này trong bất kỳ trường hợp nào.Cài đặt


Cài đặt ngôn ngữ:


Temperature unit:
Celcius