Air Quality Monitoring in Nigeria

Share: aqicn.org/country/nigeria/vn/

There is a good reason to worry about the Air Quality in Nigerai, as it ranks 152th (out of 180 countries) at the Environmental Performance Index for Air Quality.

Furthermore, according to the most recent World Health Organization air pollution database 2016 the air quality in several cities in Nigeria reaches PM2.5 concentrations from unhealthy to hazardous levels:

CityPM2.5 Conc.PM2.5 AQIHealth ImpactYearMeausrement
Aba373
416
Nguy hiểm20091 station, NA
Abakaliki88
168
Có hại cho sức khỏe20091 station, NA
Afikpo72
159
Có hại cho sức khỏe20091 station, NA
Enugu115
182
Có hại cho sức khỏe20091 station, NA
Ile-Ife103
175
Có hại cho sức khỏe20101 station, University campus
Kaduna423
449
Nguy hiểm20132 stations, industrial area
Nnewi57
151
Có hại cho sức khỏe20091 station, NA
Nsukka117
183
Có hại cho sức khỏe20091 station, NA
Onitsha594
500
Nguy hiểm20091 station, NA
Orlu52
142
Không tốt cho người nhạy cảm20091 station, NA
Owerri158
208
Rất có hại cho sức khỏe20091 station, NA
Umuahia274
324
Nguy hiểm20091 station, N
(Source: WHO (World Health Organization) Ambient (outdoor) air pollution database 2016)

Public Air Quality Information availability

Unfortunately, there is not any kind of information available from the Federal Ministry of the Environment (www.environment.gov.ng) about Air Quality, whether it relates to a possible monitoring network, or to the actual values recorded by this monitoring network. To our current knowledge, there should most likely not be any kind of automated monitoring network avaiable.

There is unfortunatley, not any information either from the Abuja Environmental Protection Board.

Looking at other Environmental agencies in Nigeria (source),

A schoolboy walks through smoke and fumes emitted from a waste dump in the Nigerian city of Port Harcourt
(photo by PIUS UTOMI EKPEI/AFP/Getty Images, courtesy of WHO Global Conference on Air Pollution and Health 2018)

Crowdsourcing a real Air monitoring Network that works


GAIA A12 Monitoring Station

Unless data is made available by the authorities, the World Air Quality Index project recommends to start publishing real-time data using some of the affordable air quality monitoring stations, such as the GAIA A12 (picture on the right).

If you are interested in knowing more about this initiative, or about helping to host a station, then please contact us with the form at the bottom of this page.

Air Quality Forecast for Abuja

Stay Informed

If you want to stay informed about the Air Quality monitoring project for Nigeria,
please register with the form below:
The Nigerian Air Quality Monitoring Project - subscription form
Enter your name - eg "John Doe"
Enter your email address - eg "john.doe@mail.com"
Write few words about your request - eg:"I live in Abuja, and would like to help hosting an air quality station.", "I would like to help by hosting an monitoring station", "I would like to know the average daily air quality for the past year", ..

Other Countries

Do you want to view all the other on-going country monitoring programs?
Go to the page aqicn.org/country or click on any of the flags below:

Nigeria Egypt Philippines Cambodia Indonesia Senegal South-africa Libya Morocco Tunisia Algeria Lebanon Qatar Bangladesh Pakistan
Read or publish comments (they rely on Disqus)

Về phương pháp đo chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm:

Về các thang đo chất lượng không khí

- Giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI)Mức độ ảnh hưởng sức khỏe
0 - 50 Tốt Chất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
51 -100 Trung bình Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
101-150 Không tốt cho người nhạy cảm Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.
151-200 Có hại cho sức khỏe Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe; nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
201-300 Rất có hại cho sức khỏe Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
300+ Nguy hiểm Cảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe

Để biết thêm về ô nhiễm và chất lượng không khí , xem wikipedia chất lượng không khí đang đề hoặc hướng dẫn về chất lượng không khí và sức khỏe của bạn .

Để biết những lời khuyên về sức khỏe rất hữu ích của bác sĩ y khoa Richard Saint Cyr ở Bắc Kinh, xem www.myhealthbeijing.com blog.


Thông báo sử dụng: Tất cả dữ liệu chất lượng không khí không được xác thực tại thời điểm công bố. Nhằm đảm bảo chất lượng, những dữ liệu này có thể được cập nhập mà không cần thông báo trước. Nhóm dự án Chỉ số chất lượng không khí toàn cầu đã thực hiện tất cả yêu cầu cần thiết trong việc biên soạn các thông tin này. Nhóm dự án hoặc các bên liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc cung cấp những dữ liệu này trong bất kỳ trường hợp nào.Cài đặt


Cài đặt ngôn ngữ:


Temperature unit:
Celcius