Chất lượng không khí | Danh sách sản phẩm
Respistors, khẩu trang, máy làm sạch, máy lọc, HVAC, cảm biến .....

Share: aqicn.org/products/

Hiện có rất nhiều các sản phẩm liên quan đến chất lượng không khí trên thị trường; Một số là tốt, số khác thì không. Đối với người tiêu dùng như chúng ta, đôi khi có thể sẽ khó khăn để tìm ra sản phẩm nào là tốt và đáng mua và cái nào là không tốt và không nên mua. Vì lý do này, chúng tôi đã tạo ra trang 'Các sản phẩm liên quan đến Chất lượng Không khí' này mà trên đó, bạn sẽ tìm thấy lựa chọn về các sản phẩm mà chúng tôi đã nghiên cứu và đánh giá cẩn thận.


Protection Masks & Respirators
Home Air Purifiers
Personal Air Quality Monitors
DIY Air Sensors
Professional Air Quality Monitoring Stations
Professional Air Cleaners


If you would like to suggest a new product, please go to the registration page. Registration is free, but please note that we are very strict about quality and certification, so if your product is not certified, we will most likely not be able to accept it.

Về phép đo chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm:

Về các thang đo chất lượng không khí

- Giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI)Mức độ ảnh hưởng sức khỏe
0 - 50 tốt Chất lượng không khí được coi là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí không gây ra rủi ro hoặc rất ít
51 -100 trung bình Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được; Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe của một nhóm nhỏ những người nhạy cảm với không khí ô nhiễm.
101-150 Không lành mạnh cho các nhóm người nhạy cảm Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng sức khỏe. Phần lớn người dân không có nguy cơ bị ảnh hưởng sức khỏe.
151-200 Có hại cho sức khỏe Tất cả mọi người có thể bắt đầu bị ảnh hưởng đến sức khỏe; Những nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng hơn
201-300 rất có hại cho sức khỏe Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
300+ Nguy hiểm Cảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể bị ảnh hưởng đến sức khỏe một cách nghiêm trọng

Để biết thêm về ô nhiễm và chất lượng không khí , xem wikipedia chất lượng không khí đang đề hoặc hướng dẫn về chất lượng không khí và sức khỏe của bạn .

Để biết những lời khuyên về sức khỏe rất hữu ích của bác sĩ y khoa Richard Saint Cyr ở Bắc Kinh, xem www.myhealthbeijing.com blog.


Usage Notice: All the Air Quality data are unvalidated at the time of publication, and due to quality assurance these data may be amended, without notice, at any time. The World Air Quality Index project has exercised all reasonable skill and care in compiling the contents of this information and under no circumstances will the World Air Quality Index project team or its agents be liable in contract, tort or otherwise for any loss, injury or damage arising directly or indirectly from the supply of this data.Cài đặt


Cài đặt ngôn ngữ:


Temperature unit:
Celcius