The Dylos Air Quality Sensor experiment

Udział: aqicn.org/sensor/beijing/sanlitun/pl/

Introduction

For more information about those real-time dylos and BAM monitor PM2.5 and PM10 readings, please refer to our article on the Dylos Air Particule Counter experimentation.

If you want to know about other affordarable Air Quality Sensors such as Shinyei and Samyoung, check our sensor overview page.

Dane w czasie rzeczywistym

Current dylos readings are: Particules larger than 0.5 is -, larger than 2.5 is -, updated on - - (China time).

Those values are expressed in number of particules per 0.01 cubic foot (100.n/ft3), i.e. same as what is displayed on the Dylos LCD.

Time series graphs

The following two graphs show the last 30 days data correlation for the Beijng Sanlitun Dylos monitor (in blue) and Beijing Chaoyang Agricultural Exhibition Hall (朝阳农展馆) BAM monitor (in red).

Note that the comparison between Dylos and BAM readings is done for Dylos ≥ 0.5u with PM2.5 and Dylos ≥ 2.5u with PM10. You might think that comparing readings for Dylos ≥ 2.5u and PM2.5 might be more relevant, but this is actually not the case. The explanation is given in the experiment ' what is the dylos monitor actually measuring'.Variation between stations

The next 2 graphics show the PM2.5 and PM10 raw values (in µg/m3) for different BAM stations (i.e. without the Dylos values) in Beijing, for the last 10 days. This is provided to ensure that there is not significant devitation between the various stations, especially considering that some are located on the road side, while others are in the living area.

CAC Chaoyang Agritculture Center (朝阳农展馆), BAM PM.25 in µg/m3
COSC Chaoyang Olympic Sports Center (朝阳奥体中心), BAM PM2.5 in µg/m3
DCDS Dongcheng Dongsi (东城东四), BAM PM2.5 in µg/m3
US Emb US Embassy (美国大使馆), BAM PM2.5 in µg/m3- -

For the list of all air quality sensors, check the Sensor Overview page

Read or publish comments (they rely on Disqus)

O pomiarach jakości powietrza i zanieczyszczeń:

O Poziomach Jakości Powietrza

- Wartości Indeksu Jakości Powietrza (AQI)Poziomy zagrożenia zdrowia
0 - 50 Dobra 0-50: Dobra - Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.
51 -100 Średnia 50-100: Średnia - Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.
101-150 Niezdrowa dla osób wrażliwych 100-150: Niezdrowe dla wrażliwych osób - u osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów.
151-200 Niezdrowa 150-200: Niezdrowe - Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne.
201-300 Bardzo niezdrowa 200-300: Bardzo niezdrowe - Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy. Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację.
300+ Zagrożenie dla życia 300 : Niebezpieczny - Alarm Zdrowotny: każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat jakości powietrza i zanieczyszczenia, sprawdź w wikipedii temat "jakość powietrza" lub nasz poradnik o jakości powietrza i jego wpływie na Twoje zdrowie.

Więcej przydatnych informacji zdrowotnych na blogu doktora Richarda Sainta z Pekinu: www.myhealthbeijing.com .


Uwaga dotycząca użytkowania: Wszystkie dane dotyczące jakości powietrza mogą być nieważne w chwili publikacji, a w celu zapewnienia jakości dane te mogą być w dowolnym momencie zmieniane bez powiadomienia. Projekt World Air Quality Index wykorzystuje wszystkie przydatne umiejętności, dba o rzetelność przy kompilowaniu treści tych informacji, ale w żadnym wypadku zespół projektowy World Air Quality Index lub jego agenci nie są odpowiedzialni za umowę, delikt lub w inny sposób za jakiekolwiek straty, obrażenia lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dostarczania tych danych.Ustawienia


Ustawienia Języka:


Temperature unit:
Celcius