The Dylos Air Quality Sensor experiment

Chia sẻ: aqicn.org/sensor/beijing/sanlitun/vn/

Introduction

For more information about those real-time dylos and BAM monitor PM2.5 and PM10 readings, please refer to our article on the Dylos Air Particule Counter experimentation.

If you want to know about other affordarable Air Quality Sensors such as Shinyei and Samyoung, check our sensor overview page.

Dữ liệu theo thời gian thực

Current dylos readings are: Particules larger than 0.5 is -, larger than 2.5 is -, updated on - - (China time).

Those values are expressed in number of particules per 0.01 cubic foot (100.n/ft3), i.e. same as what is displayed on the Dylos LCD.

Time series graphs

The following two graphs show the last 30 days data correlation for the Beijng Sanlitun Dylos monitor (in blue) and Beijing Chaoyang Agricultural Exhibition Hall (朝阳农展馆) BAM monitor (in red).

Note that the comparison between Dylos and BAM readings is done for Dylos ≥ 0.5u with PM2.5 and Dylos ≥ 2.5u with PM10. You might think that comparing readings for Dylos ≥ 2.5u and PM2.5 might be more relevant, but this is actually not the case. The explanation is given in the experiment ' what is the dylos monitor actually measuring'.Variation between stations

The next 2 graphics show the PM2.5 and PM10 raw values (in µg/m3) for different BAM stations (i.e. without the Dylos values) in Beijing, for the last 10 days. This is provided to ensure that there is not significant devitation between the various stations, especially considering that some are located on the road side, while others are in the living area.

CAC Chaoyang Agritculture Center (朝阳农展馆), BAM PM.25 in µg/m3
COSC Chaoyang Olympic Sports Center (朝阳奥体中心), BAM PM2.5 in µg/m3
DCDS Dongcheng Dongsi (东城东四), BAM PM2.5 in µg/m3
US Emb US Embassy (美国大使馆), BAM PM2.5 in µg/m3- -

For the list of all air quality sensors, check the Sensor Overview page

Read or publish comments (they rely on Disqus)

Về phương pháp đo chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm:

Về các thang đo chất lượng không khí

- Giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI)Mức độ ảnh hưởng sức khỏe
0 - 50 Tốt Chất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
51 -100 Trung bình Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
101-150 Không tốt cho người nhạy cảm Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.
151-200 Có hại cho sức khỏe Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe; nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
201-300 Rất có hại cho sức khỏe Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
300+ Nguy hiểm Cảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe

Để biết thêm về ô nhiễm và chất lượng không khí , xem wikipedia chất lượng không khí đang đề hoặc hướng dẫn về chất lượng không khí và sức khỏe của bạn .

Để biết những lời khuyên về sức khỏe rất hữu ích của bác sĩ y khoa Richard Saint Cyr ở Bắc Kinh, xem www.myhealthbeijing.com blog.


Thông báo sử dụng: Tất cả dữ liệu chất lượng không khí không được xác thực tại thời điểm công bố. Nhằm đảm bảo chất lượng, những dữ liệu này có thể được cập nhập mà không cần thông báo trước. Nhóm dự án Chỉ số chất lượng không khí toàn cầu đã thực hiện tất cả yêu cầu cần thiết trong việc biên soạn các thông tin này. Nhóm dự án hoặc các bên liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc cung cấp những dữ liệu này trong bất kỳ trường hợp nào.Cài đặt


Cài đặt ngôn ngữ:


Temperature unit:
Celcius