Mặt nạ có thể thực sự lọc các hạt vật chất nhỏ như PM 2.5 không?

Posted on February 3rd 2013
Share: aqicn.org/faq/2013-02-03/can-masks-really-filter-the-particulate-matter-as-small-as-pm25/vn/

While discussing today about the faq entry on PM10 versus PM2.5 which I posted yesterday, my friend Klaus challenged on the usefulness of protection masks. He was actually wondering if the modern masks can nowadays really filter efficiently all the small harmful PM2.5 particulate matter?

Actually, this is a very good question! If you have to wear a mask in Beijing, then better to make sure that it really filters the bad particulates. Since I did not have the answer to his question, I just dropped an email to Francis Chu from the Singapore totobobo® mask manufacturing company, who replied in almost no time:
Yes, our Totobobo mask is able to cut down 99.85% of 0.1 microns particles.

You can download the lab report: totobobo.com/download/F96-NelsonLab-test.pdf

For the readers not familiar with particles size, PM10 refers to particles smaller than 10 micrometer, and for PM2.5, it refers to smaller than 2.5 micrometers. So, filtering out all the particulates smaller than "0.1 microns (same as 0.1 micrometers)", means that it can filter particles 25 times smaller than the harmful PM2.5! So, no worries Klaus, the newest technologies are definitely efficient!

For more information about particles size, you can refer to the wikipedia page. If you want to learn more about how air filters are actually tested, or how the various mask brands compare to each other, check this very informative totobobo blog entry.

And if you just want to get your own totobobo mask, click here.

(中文版请点击此处 )


Click here to see all the FAQ entries
Read or publish comments (they rely on Disqus)

Về phương pháp đo chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm:

Về các thang đo chất lượng không khí

-Giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI)Mức độ ảnh hưởng sức khỏe
0 - 50TốtChất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
51 -100Trung bìnhChất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
101-150Không tốt cho người nhạy cảmNhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.
151-200Có hại cho sức khỏeMỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe; nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
201-300Rất có hại cho sức khỏeCảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
300+Nguy hiểmCảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe

Để biết thêm về ô nhiễm và chất lượng không khí , xem wikipedia chất lượng không khí đang đề hoặc hướng dẫn về chất lượng không khí và sức khỏe của bạn .

Để biết những lời khuyên về sức khỏe rất hữu ích của bác sĩ y khoa Richard Saint Cyr ở Bắc Kinh, xem www.myhealthbeijing.com blog.


Thông báo sử dụng: Tất cả dữ liệu chất lượng không khí không được xác thực tại thời điểm công bố. Nhằm đảm bảo chất lượng, những dữ liệu này có thể được cập nhập mà không cần thông báo trước. Nhóm dự án Chỉ số chất lượng không khí toàn cầu đã thực hiện tất cả yêu cầu cần thiết trong việc biên soạn các thông tin này. Nhóm dự án hoặc các bên liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc cung cấp những dữ liệu này trong bất kỳ trường hợp nào.Cài đặt


Cài đặt ngôn ngữ:


Temperature unit:
Celcius