Thí nghiệm chất lượng không khí trên các cảm biến luân phiên nhau và mô hình dự báoAir Quality monitoring has existed since the 70's, and surprisingly, the equipement used nowdays is still based on the same technology as in the 70's, i.e Beta Attenation Monitors (aka BAM). Almost 50 years later, in 2014, the progress in technology is now allowing us to use new solutions to monitor the Air Quality, with a quality as good as the BAM monitors, but at a much more affordable cost.

The World Air Quality Index project team is involved in understanding, assessing and verifying those new technologies, and this to ensure that they can realiably replace the more traditional BAM-based setups. In this page, you wil find the list of on-going, planned and concluded experiements.


--

On-going experiments

  • The Dylos Air Particule counter: Can it be used as a substitue of more expensive BAM monitors? A one-year long experiments on trying to correlate Dylos and BAM data in Beijing.
  • Low-cost shinyei and samyoung Sensors: Low cost sensors are used in many of the 'Air Sensor Toys' appearing on Internet. But, can those ultra low-cost sensor provide any good information on air quality? Can any reliable AQI be deducted?

Concluded experiments

  • Haier Air Box: A reverse engineering of the Haier AirBox air quality sensor for the smart home.

Planned experiments

  • The GFS Wind forecast: Is it really accurate? How do actual and predicted data differ?
  • Predicting Air Quality: using the GFS wind forecast to predict Air Pollution flux

--

If you too, you are an Air Quality enthusiast and are interested in joining the experiments, you can contact us or just simply use the discussion board below to propose new experiments, or enhancement to existing experiements.

And if you are an organization or department with official Air Quality data that you would like to publish on aqicn.org, please refer to our publishing data guide.

--

Về phương pháp đo chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm:

Về các thang đo chất lượng không khí

- Giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI)Mức độ ảnh hưởng sức khỏe
0 - 50 Tốt Chất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
51 -100 Trung bình Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
101-150 Không tốt cho người nhạy cảm Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.
151-200 Có hại cho sức khỏe Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe; nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
201-300 Rất có hại cho sức khỏe Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
300+ Nguy hiểm Cảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe

Để biết thêm về ô nhiễm và chất lượng không khí , xem wikipedia chất lượng không khí đang đề hoặc hướng dẫn về chất lượng không khí và sức khỏe của bạn .

Để biết những lời khuyên về sức khỏe rất hữu ích của bác sĩ y khoa Richard Saint Cyr ở Bắc Kinh, xem www.myhealthbeijing.com blog.


Thông báo sử dụng: Tất cả dữ liệu chất lượng không khí không được xác thực tại thời điểm công bố. Nhằm đảm bảo chất lượng, những dữ liệu này có thể được cập nhập mà không cần thông báo trước. Nhóm dự án Chỉ số chất lượng không khí toàn cầu đã thực hiện tất cả yêu cầu cần thiết trong việc biên soạn các thông tin này. Nhóm dự án hoặc các bên liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc cung cấp những dữ liệu này trong bất kỳ trường hợp nào.Cài đặt


Cài đặt ngôn ngữ:


Temperature unit:
Celcius