Publishing Air Quality Data
on the aqicn.org / waqi.info map

Share: aqicn.org/data-feed/vn/


MetOne BAM 1020 stationLuft-Daten DIY station

Publishing data on the World Air Quality Index world map is free and simple.

Both professional and DIY air quality monitoring stations are accepted, but DIY stations, such as luftdaten, must go through an additional data quality control, to ensure high quality data accross the map - more explanations here.

Once your data is validated, you will get a dedicated page for your station where you can see the real-time data, the Air Quality and weather forecast, as well as the historical data - all for free.

If you do not have any hardware, and would like to get one, check our GAIA Air Quality monitoring stations. If you prefer a DIY station, check the GAIA A08.


--

Uploading the data

There are two cases in order to upload your data into the map:
    Either you already have a website (or a feed such as thingspeak) from which we can collect the data from your stations. In this case our system will periodically load your page, extract the data and then republish it on our map. Check the feed examples for website examples.

    Either you do not have a website, but you have a station, and you would like to "push" the data directly to our system. In this case, you will need to write a small programm to "post" your station data via our upload API. We have code example for Arduino and Python. The code samples are available from the upload API page.

If you fall in the first category (have a website), or if you have any doubts, send us a message using the form below. If you fall in the second category, and want to programatically post the data via our upload API, check our data upload scripts and API page.

Contact Form

Data Feed - Inquiry form
Enter your name - eg "John Doe"
Enter your email address - eg "john.doe@mail.com"
Enter your country or city - eg Tbilisi, Georgia
Enter your data-feed URL - eg "https://airnow.gov/"
Write few words about your request - eg: "A feed for Tbilisi, Georgia is available at ..", "The feed for Sofia, Bulgaria has been updated", "I need help to setup the feed for Dakar, Senegal", "The location of the station Patumahoe in Auckland is incorrect. It's lat,lon is -37.204,174.864", ..


Bạn muốn trạm giám sát chất lượng không khí của riêng bạn?

Các trạm giám sát chất lượng không khí GAIA đang sử dụng các cảm biến hạt laser công nghệ cao để đo ô nhiễm PM2.5 thời gian thực, đây là một trong những chất gây ô nhiễm không khí có hại nhất.

Rất dễ cài đặt, chúng chỉ cần một điểm truy cập WIFI và nguồn điện USB. Sau khi kết nối, mức độ ô nhiễm không khí được báo cáo ngay lập tức và theo thời gian thực trên bản đồ của chúng tôi

Về phương pháp đo chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm:

Về các thang đo chất lượng không khí

- Giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI)Mức độ ảnh hưởng sức khỏe
0 - 50 Tốt Chất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
51 -100 Trung bình Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
101-150 Không tốt cho người nhạy cảm Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.
151-200 Có hại cho sức khỏe Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe; nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
201-300 Rất có hại cho sức khỏe Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
300+ Nguy hiểm Cảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe

Để biết thêm về ô nhiễm và chất lượng không khí , xem wikipedia chất lượng không khí đang đề hoặc hướng dẫn về chất lượng không khí và sức khỏe của bạn .

Để biết những lời khuyên về sức khỏe rất hữu ích của bác sĩ y khoa Richard Saint Cyr ở Bắc Kinh, xem www.myhealthbeijing.com blog.


Thông báo sử dụng: Tất cả dữ liệu chất lượng không khí không được xác thực tại thời điểm công bố. Nhằm đảm bảo chất lượng, những dữ liệu này có thể được cập nhập mà không cần thông báo trước. Nhóm dự án Chỉ số chất lượng không khí toàn cầu đã thực hiện tất cả yêu cầu cần thiết trong việc biên soạn các thông tin này. Nhóm dự án hoặc các bên liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc cung cấp những dữ liệu này trong bất kỳ trường hợp nào.Cài đặt


Cài đặt ngôn ngữ:


Temperature unit:
Celcius