Publishing Air Quality Data
on the aqicn.org / waqi.info map

Share: aqicn.org/data-feed/pl/


MetOne BAM 1020 stationLuft-Daten DIY station
Publishing data on the World Air Quality Index world map is simple. Both professional and DIY air quality monitoring stations are accepted:
  • Professional stations operated by EPAs are qualified by default, and are given dedicated pages (such as map/montenegro or city/paris) as well as historical data pages (eg historical/kosovo).

  • For the DIY stations (such as luft-daten), additional quality control is required before publishing on the map. This is to ensure high quality data accross the map (more explanation here).

There are two cases in order to upload your data into the map:
    Either you already have a website (or a feed such as thingspeak) from which we can collect the data from your stations. In this case our system will periodically load your page, extract the data and then republish it on our map. Check the feed examples for website examples.

    Either you do not have a website, but you have a station, and you would like to "push" the data directly to our system. In this case, you will need to write a small programm to "post" your station data via our upload API. Code sample is available from the upload API page.

If you fall in the first category (have a website), or if you have any doubts, send us a message using the form below. If you fall in the second category, and want to programatically post the data via our upload API, check our data upload scripts and API page.

Contact Form

Data Feed - Inquiry form
Enter your name - eg "John Doe"
Enter your email address - eg "john.doe@mail.com"
Enter your country or city - eg Tbilisi, Georgia
Enter your data-feed URL - eg "https://airnow.gov/"
Write few words about your request - eg: "A feed for Tbilisi, Georgia is available at ..", "The feed for Sofia, Bulgaria has been updated", "I need help to setup the feed for Dakar, Senegal", "The location of the station Patumahoe in Auckland is incorrect. It's lat,lon is -37.204,174.864", ..


Chcesz mieć własną stację monitorowania jakości powietrza?

Stacje monitorujące jakość powietrza GAIA wykorzystują nowoczesne laserowe czujniki cząstek do pomiaru zanieczyszczenia PM2,5 w czasie rzeczywistym, które jest jednym z najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń powietrza.

Bardzo łatwe w konfiguracji wymagają tylko punktu dostępowego WIFI i zasilacza USB. Po podłączeniu poziom zanieczyszczenia powietrza jest raportowany natychmiastowo i na bieżąco na naszych mapach

O pomiarach jakości powietrza i zanieczyszczeń:

O Poziomach Jakości Powietrza

- Wartości Indeksu Jakości Powietrza (AQI)Poziomy zagrożenia zdrowia
0 - 50 Dobra 0-50: Dobra - Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.
51 -100 Średnia 50-100: Średnia - Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.
101-150 Niezdrowa dla osób wrażliwych 100-150: Niezdrowe dla wrażliwych osób - u osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów.
151-200 Niezdrowa 150-200: Niezdrowe - Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne.
201-300 Bardzo niezdrowa 200-300: Bardzo niezdrowe - Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy. Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację.
300+ Zagrożenie dla życia 300 : Niebezpieczny - Alarm Zdrowotny: każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat jakości powietrza i zanieczyszczenia, sprawdź w wikipedii temat "jakość powietrza" lub nasz poradnik o jakości powietrza i jego wpływie na Twoje zdrowie.

Więcej przydatnych informacji zdrowotnych na blogu doktora Richarda Sainta z Pekinu: www.myhealthbeijing.com .


Uwaga dotycząca użytkowania: Wszystkie dane dotyczące jakości powietrza mogą być nieważne w chwili publikacji, a w celu zapewnienia jakości dane te mogą być w dowolnym momencie zmieniane bez powiadomienia. Projekt World Air Quality Index wykorzystuje wszystkie przydatne umiejętności, dba o rzetelność przy kompilowaniu treści tych informacji, ale w żadnym wypadku zespół projektowy World Air Quality Index lub jego agenci nie są odpowiedzialni za umowę, delikt lub w inny sposób za jakiekolwiek straty, obrażenia lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dostarczania tych danych.Ustawienia


Ustawienia Języka:


Temperature unit:
Celcius