Contributing to the World Air Quality Index project

Share: aqicn.org/contribute/pl/

The World Air Quality Index project might look big, but it is actually a small but motivated team behind it. There are still many things that the project team want to achieve:


Current contributions,
from 115 countries
 • Forecast: Improve exising forecast model or add new the forecast model to our forecast page.
 • Coverage: Increase world-wide air quality monitoring coverage, especially for Middle-East and Africa.
 • Documentation: Write explanatory articles about air pollution.
 • Translation: Provide translations for up to 100 languages.
 • Data Science: Provide free data over the whole historical records.
 • Consumer Product: Review air purfiers, air monitors, masks.
 • Engineering: Develop new applications and visualizations.

--

Examples for articles:
 • Ultra fine particles (PM1) - are they more dangerous than PM2.5 and is it worth measuring them.
 • CO2 - is it an outdoor air pollutant, a climate warmer or an indoor pollutant?
 • Indoor Air Quality - what are the pollutant to be aware of?
 • Health effect of sulfur dioxide for area close to volcanic mountains
Examples of data-science:
 • Open Data Platform for accessign real-time and historical Air Quality Data
 • World Ensemble forecast modeling
 • Statistical and deep learning based data facts
 • Researching new accurate sensors for gas pollutants
Examples of engineering:
 • New visualization solutions for the real-time observations and forecast
 • API for accessing the real-time observations and forecast
 • Time travel Machine - for seeing the air quality at any day back in time
 • Applications for i-phone, etc..

--

As one can imagine, the current project team is just too small to be able to handle all of this work, and this is why we need help. Your help!

We do believe that the real motivation of the work we are doing is to see the daily impact on the world citizens. One of the users told us one day that "worse than disinformation is the lack of information: I did not know that pollution was so high. But now I know". That makes us proud to give this free information and promote pollution awareness.

If you would like to contribute to the World Air Quality Index project, then welcome to the team. Just send us a message, and let's together drive our planet toward a pollution free.


--

O pomiarach jakości powietrza i zanieczyszczeń:

O Poziomach Jakości Powietrza

- Wartości Indeksu Jakości Powietrza (AQI)Poziomy zagrożenia zdrowia
0 - 50 Dobra 0-50: Dobra - Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.
51 -100 Średnia 50-100: Średnia - Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.
101-150 Niezdrowa dla osób wrażliwych 100-150: Niezdrowe dla wrażliwych osób - u osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów.
151-200 Niezdrowa 150-200: Niezdrowe - Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne.
201-300 Bardzo niezdrowa 200-300: Bardzo niezdrowe - Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy. Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację.
300+ Zagrożenie dla życia 300 : Niebezpieczny - Alarm Zdrowotny: każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat jakości powietrza i zanieczyszczenia, sprawdź w wikipedii temat "jakość powietrza" lub nasz poradnik o jakości powietrza i jego wpływie na Twoje zdrowie.

Więcej przydatnych informacji zdrowotnych na blogu doktora Richarda Sainta z Pekinu: www.myhealthbeijing.com .


Uwaga dotycząca użytkowania: Wszystkie dane dotyczące jakości powietrza mogą być nieważne w chwili publikacji, a w celu zapewnienia jakości dane te mogą być w dowolnym momencie zmieniane bez powiadomienia. Projekt World Air Quality Index wykorzystuje wszystkie przydatne umiejętności, dba o rzetelność przy kompilowaniu treści tych informacji, ale w żadnym wypadku zespół projektowy World Air Quality Index lub jego agenci nie są odpowiedzialni za umowę, delikt lub w inny sposób za jakiekolwiek straty, obrażenia lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dostarczania tych danych.Ustawienia


Ustawienia Języka:


Temperature unit:
Celcius