Ô nhiễm không khí tại Commission for Discipline Building Station, Lingshuixian: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Commission for Discipline Building Station, Lingshuixian: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Commission for Discipline Building Station, Lingshuixian
-
no data
Đã cập nhật t3, 31 tháng 10 2023
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Commission for Discipline Building Station, Lingshuixian PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Hainan Environmental Protection Agency (海南省国土环境资源厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.3861
PM10 AQI
-Commission for Discipline Building Station, Lingshuixian PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Hainan Environmental Protection Agency (海南省国土环境资源厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.441
O3 AQI
-Commission for Discipline Building Station, Lingshuixian O3 (Ô-zôn) measured by Hainan Environmental Protection Agency (海南省国土环境资源厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1544
NO2 AQI
-Commission for Discipline Building Station, Lingshuixian NO2 (Khí NO2) measured by Hainan Environmental Protection Agency (海南省国土环境资源厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.16
SO2 AQI
-Commission for Discipline Building Station, Lingshuixian SO2 (Khí SO2) measured by Hainan Environmental Protection Agency (海南省国土环境资源厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.34
CO AQI
-Commission for Discipline Building Station, Lingshuixian CO (Khí CO) measured by Hainan Environmental Protection Agency (海南省国土环境资源厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.45
Nhiệt độ.
-Commission for Discipline Building Station, Lingshuixian t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2532
Áp suất không khí
-Commission for Discipline Building Station, Lingshuixian p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10111017
Độ ẩm
-Commission for Discipline Building Station, Lingshuixian h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5588
Gió
-Commission for Discipline Building Station, Lingshuixian w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).15

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Commission for Discipline Building Station, Lingshuixian: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.