Luftverschmutzung in Thailand

Aktie: aqicn.org/country/thailand/de/
Aktuelle Luftqualität
89
Moderate
Fr., 14 Jun 2024 00:00
Luftqualität der letzten 24 Stunden

Städte mit der schlechtesten Luftqualität

#AQIStadt
1
141
2
119
3
97
4
95
5
95
6
90
7
88
8
85

Städte mit der besten Luftqualität

#AQIStadt
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
Gut
Mäßig
Ungesund für sensible Gruppen
Ungesund
Sehr Ungesund
Gefährlich

Luftqualitätsprognose

Historische Luftqualitätsdaten.

รพ.สต.ต้นธง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
รพ.ไชโย ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง
สสอ.หัวตะพาน ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1,2 (Gulf NRV1,2)
ปตท. แอลพีจี สเตชัน สาขาเขาไร่ยา
สำนักงานเทศบาลตำบลพนางตุง
โรงเรียนเมืองกระบี่
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ทต.แม่จั๊วะ ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
Huai Sai
รพ.สต.บ้านโป่งพระบาท อ.เมือง จ.เชียงราย
สอน.ปลาค้าว
รพ.ดอนเจดีย์ ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร
รพ.สต.เนินปอ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
รพ.ตรอน ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก
รพ.สต.บ้านคู่สร้าง จ.สมุทรปราการ
ปตท. เอสวายเอ็ม ยะหาปิโตรเลียม 1439
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ.บ้านค่าย ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส
Piman Chon 2
วัดป่ามณีกาญจน์
รพ.สต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
สสอ.ดอนจาน ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา
โรงพยาบาลแม่ทะ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนดัดดรุณี
โรงไฟฟ้าบางปะกง
รพ.พรานกระต่าย ต.พรานกราะต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
สำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า
โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา
ย่านเมืองเก่าสงขลา (โรงสีแดง)
เทศบาลตำบลแม่ลาว
ตรังน้ำมันปาล์ม
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี
รพ.วัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
สถานีตรวจวัด รร.เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง
รพ.สต. ปลักแรด อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน
โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
รพ.สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร
ปตท. เอสทีซี ปิโตรเลียม
อาคารวิทยาศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี (กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1)
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ศูนย์อนามัยที่ 9 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว
สสอ.ลืออำนาจ ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
รพ.สต.ทุ่งแค้ว ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม จ.กำแพงเพชร
AQSEA_THA_018
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
ถนนเทศบาล 1 ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
โรงเรียนสงวนหญิง
ปตท. แอลพีจี น้ำตกพลิ้ว (เกษมแก๊ส3)
รพช.มะขาม จ.จันทบุรี
รพ.สต บ้านพุดหง จ.นครศรีธรรมราช
รพ.วังทรายพูน ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) รพ.กงไกรลาส อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
รพ.สต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอ.รมน. อุตรดิตถ์) จ.อุตรดิตถ์
อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ตลาดสดเทศบาล 1 ตำบลเมืองเหนือ
Phaeng Yai, gaia-01
ด่านทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
วัดพระธาตุช่อแฮ
รพ.สต. บ้านดงเย็น ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร
รพ.ศรีเชียงใหม่ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย
สสอ.เก้าเลี้ยว ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
ตึกผู้ป่วยนอก (OPD) รพ.คีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
รพ.สต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
สสอ.กันทรวิชัย ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบ้านเกาะโพด
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
รพ.วชิรบารมี ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
รพ.สำโรง ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
บ้านโป่งยูทิลิตี้
ซอยเทศบาล 5 ตำบลระแหง
ทต.เบิกไพร ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ที่ว่าการอำเภออุทัย
โรงรับจำนำ ถ.สระตาราง ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
หมู่ 9 ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบจ. อุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง
chiangrai, gaia-07
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (เต่างอย)
ศพด.เทศบาลเมืองลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
สสอ.พนมทวน ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
ปตท. สามดาวปิโตรเลียม
รพ.สากเหล็ก
ปตท. แม่ริม
รพ.สันทราย ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
บริเวณสี่แยกบุ่งกระเบา
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
เชลล์ (ลพบุรีธนแก๊ส 2)
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
ตึก OPD รพ.ศรีสังวรสุโขทัย อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลโพนนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
สำรวยบริการ 2 (สี่แยกบ้านสร้าง)
โรงเรียนโรซารีโอวิทยา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบุญเรืองบริการ ปิโตรเลียม
รพ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
รพ.สต.บ้านดงมะตื๋น ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
สถานีไฟฟ้าแรงสูง กาญจนบุรี 2
รพ.หว้านใหญ่ ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
วัดแก้วฟ้า
สสจ.เพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์)
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ปตท. อัสรี ปิโตรเลียม
รพ.สต.บ้านแซงแหลม อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
อบต.สระใคร
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
ปตท. สาขาแก่งเลิงจาน (อิสาณบริการ)
สสอ.วังหิน ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
รร.บ้านแม่กรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
รพ.สามโก้ ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ
สสอ.แกดำ ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (กอ.รมน.นครราชสีมา)
ทน.ยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
หอโหวด 101
Ban Mo Charoen
รพสต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ
สสอ.เวียงเชียงรุ้ง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
ตึกผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
Pyramid Retreat
รพ.สต.โพนเมือง ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
สสอ.อุทุมพรพิสัย ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ทักษิณปาล์ม
สำนักงานนครราชสีมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว
โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
คาลเท็กซ์ (ช.วิบูลย์)
ศาลากลางจ.หนองบัวลำภู ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู (กอ.รมน.หนองบัวลำภู)
จุดเฝ้าระวังฝุ่น PM ต.เหมืองจี้ อ.เมือง บ้านฝั่งหมิ่น จ.ลำพูน
บ.ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมจำกัด สาขาสกลนคร
อาคารสามประสบ ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี (กอ.รมน.ภาค 1 สย.2)
ทต.บ้านฉาง ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี
Ban Sin Suk Rani 2
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
สำนักทะเบียนท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อาคาร ต.0019 กฟผ.สำนักงานไทรน้อย
ปั๊มน้ำมันศรีพลัง อ.เมือง
รร.บ้านเหล่า รัฐราษฏร์บำรุง
รพ.ป่าโมก ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

...

Wenn Sie über das Projekt zur Überwachung der Luftqualität auf dem Laufenden bleiben möchten, registrieren Sie sich bitte mit dem folgenden Formular:

Luftqualität in Thailand - subscription form
Ihr Name - eg "John Doe"
Ihre E-Mail-Adresse - eg "john.doe@mail.com"
Schreiben Sie ein paar Worte zu Ihrem Anliegen - eg: "", "Ich möchte helfen, indem ich eine Station zur Überwachung der Luftqualität errichte", "Ich würde gerne die durchschnittliche tägliche Luftqualität für das vergangene Jahr wissen", ..

Messen Sie die Luftqualität in Ihrer Nachbarschaft
Beteiligen Sie sich mit Ihrer eigenen Luftqualitätsüberwachungsstation

Der GAIA-Luftqualitätsmonitor misst mithilfe von Laserpartikelsensoren in Echtzeit die PM2,5- und PM10-Partikelverschmutzung, einen der schädlichsten Luftschadstoffe.

Die Einrichtung ist denkbar einfach: Es sind lediglich ein WLAN-Zugangspunkt und ein USB-kompatibles Netzteil erforderlich. Sobald die Verbindung hergestellt ist, sind Ihre Luftverschmutzungswerte in Echtzeit sofort auf unseren Karten verfügbar.

Die Station wird mit 10 Meter langen wasserdichten Stromkabeln, einem Netzteil, Montagezubehör und einem optionalen Solarpanel geliefert.

Suchen Sie eine andere Stadt?Bekannte Länder der Welt

Afrika

🇩🇿 Algerien
50
🇦🇴 Angola 🇧🇯 Benin 🇧🇼 Botswana 🇧🇫 Burkina Faso
1
🇧🇮 Burundi 🇩🇯 Dschibuti 🇨🇮 Elfenbeinküste
43
🇪🇷 Eritrea 🇬🇦 Gabun 🇬🇲 Gambia 🇬🇭 Ghana
39
🇬🇳 Guinea 🇬🇼 Guinea-Bissau 🇨🇲 Kamerun 🇨🇻 Kap Verde
47
🇰🇪 Kenia
83
🇰🇲 Komoren 🇨🇬 Kongo (Republik Kongo) 🇱🇸 Lesotho 🇱🇷 Liberia
23
🇱🇾 Libysch-Arabische Dschamahirija 🇲🇬 Madagaskar
59
🇲🇼 Malawi 🇲🇱 Mali 🇲🇦 Marokko
34
🇲🇷 Mauretanien 🇲🇺 Mauritius 🇾🇹 Mayotte
36
🇲🇿 Mosambik
56
🇳🇦 Namibia 🇳🇪 Niger 🇳🇬 Nigeria
70
🇿🇲 Nordrhodesien
59
🇿🇦 Republik Südafrika
96
🇷🇼 Ruanda 🇷🇪 Réunion
24
🇸🇹 Sao Tomé und Principe 🇸🇳 Senegal
96
🇸🇨 Seychellen
7
🇸🇱 Sierra Leone 🇿🇼 Simbabwe 🇸🇴 Somalia 🇸🇭 St. Helena 🇸🇩 Sudan 🇸🇿 Swasiland 🇸🇸 Südsudan 🇹🇿 Tansania 🇹🇬 Togo
40
🇹🇩 Tschad
172
🇹🇳 Tunesien 🇺🇬 Uganda
106
🇪🇭 Westsahara 🇨🇩 Zaire
161
🇨🇫 Zentralafrikanische Republik 🇪🇬 Ägypten
109
🇬🇶 Äquatorialguinea 🇪🇹 Äthiopien
139

Antarktis

🇦🇶 Antarktis 🇧🇻 Bouvetinsel 🇹🇫 Französische Süd- und Antarktisgebiete 🇭🇲 Heard- und McDonald-Inseln 🇬🇸 Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln

Asien

🇦🇫 Afghanistan 🇦🇲 Armenien
39
🇦🇿 Aserbaidschan
59
🇧🇭 Bahrain
93
🇧🇩 Bangladesch
110
🇧🇹 Bhutan 🇲🇲 Birma (Myanmar)
24
🇮🇴 Britisches Territorium im Indischen Ozean 🇧🇳 Brunei
12
🇬🇪 Georgien
39
🇭🇰 Hongkong
41
🇮🇳 Indien
176
🇮🇩 Indonesien
140
🇮🇶 Irak
99
🇮🇷 Iran (Islamische Republik)
134
🇮🇱 Israel
89
🇯🇵 Japan
81
🇾🇪 Jemen 🇯🇴 Jordanien
31
🇰🇭 Kambodscha
29
🇰🇿 Kasachstan
24
🇶🇦 Katar 🇰🇬 Kirgistan
66
🇨🇨 Kokosinseln 🇰🇼 Kuwait
94
🇱🇦 Laos
26
🇱🇧 Libanon 🇲🇴 Macau
43
🇲🇾 Malaysien
82
🇲🇻 Malediven 🇲🇳 Mongolei
62
🇳🇵 Nepal
110
🇰🇵 Nordkorea 🇴🇲 Oman 🇵🇰 Pakistan
72
🇵🇸 Palästinensische Autonomiegebiete
93
🇵🇭 Philippinen
62
🇹🇼 Republik China
46
🇰🇷 Republik Korea
111
🇸🇦 Saudi-Arabien 🇸🇬 Singapur
57
🇱🇰 Sri Lanka
43
🇸🇾 Syrien 🇹🇯 Tadschikistan
76
🇹🇭 Thailand
89
🇹🇲 Turkmenistan
64
🇹🇷 Türkei
118
🇺🇿 Usbekistan
12
🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate
138
🇻🇳 Vietnam
105
🇨🇳 Volksrepublik China
184
🇨🇽 Weihnachtsinsel

Europa

🇦🇽 Alandinseln 🇦🇱 Albanien
23
🇦🇩 Andorra
16
🇧🇦 Bosnien und Herzegowina
28
🇧🇬 Bulgarien
37
🇩🇪 Deutschland
71
🇩🇰 Dänemark
17
🇲🇰 Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien
59
🇪🇪 Estland
27
🇫🇮 Finnland
24
🇫🇷 Frankreich
48
🇫🇴 Färöer-Inseln 🇱🇮 Fürstentum Liechtenstein
41
🇬🇮 Gibraltar
38
🇬🇷 Griechenland
64
🇱🇺 Großherzogtum Luxemburg
25
🇬🇬 Guernsey 🇮🇲 Insel Man 🇮🇪 Irland
25
🇮🇸 Island
38
🇮🇹 Italien
47
🇯🇪 Jersey
20
🇽🇰 Kosovo
35
🇭🇷 Kroatien
27
🇧🇪 Königreich Belgien
41
🇱🇻 Lettland
6
🇱🇹 Litauen
23
🇲🇹 Malta
41
🇲🇩 Moldau (Republik Moldau)
2
🇲🇨 Monaco
24
🇲🇪 Montenegro
28
🇳🇱 Niederlande
44
🇳🇴 Norwegen
24
🇵🇱 Polen
44
🇵🇹 Portugal
28
🇷🇴 Rumänien
28
🇷🇺 Russland
79
🇸🇲 San Marino
39
🇸🇪 Schweden
22
🇨🇭 Schweiz
45
🇷🇸 Serbien
68
🇸🇰 Slowakei (Slowakische Republik)
44
🇸🇮 Slowenien
20
🇪🇸 Spanien
57
🇻🇦 Staat der Vatikanstadt
34
🇸🇯 Svalbard und Jan Mayen 🇨🇿 Tschechische Republik
44
🇺🇦 Ukraine
19
🇭🇺 Ungarn
42
🇬🇧 Vereinigtes Königreich
59
🇧🇾 Weißrussland
19
🇨🇾 Zypern
64
🇦🇹 Österreich
21

Nordamerika

🇻🇮 Amerikanische Jungferninseln
5
🇦🇮 Anguilla 🇦🇬 Antigua und Barbuda 🇦🇼 Aruba 🇧🇸 Bahamas
17
🇧🇧 Barbados
9
🇧🇿 Belize
12
🇧🇲 Bermuda
13
🇧🇶 Bonaire
16
🇻🇬 Britische Jungferninseln
10
🇨🇷 Costa Rica
25
🇨🇼 Curaçao 🇩🇲 Dominica 🇩🇴 Dominikanische Republik
21
🇸🇻 El Salvador
30
🇬🇩 Grenada
16
🇬🇱 Grönland 🇬🇵 Guadeloupe
21
🇬🇹 Guatemala
63
🇭🇹 Haiti 🇭🇳 Honduras
45
🇯🇲 Jamaika 🇰🇾 Kaimaninseln 🇨🇦 Kanada
55
🇨🇺 Kuba 🇲🇶 Martinique
25
🇲🇽 Mexiko
115
🇲🇸 Montserrat
11
🇳🇮 Nikaragua 🇵🇦 Panama
16
🇵🇷 Puerto Rico
7
🇰🇳 Saint Kitts und Nevis 🇸🇽 Sint Maarten 🇧🇱 St. Barthélemy 🇱🇨 St. Lucia 🇲🇫 St. Martin
25
🇵🇲 St. Pierre und Miquelon 🇻🇨 St. Vincent und die Grenadinen 🇹🇹 Trinidad und Tobago
35
🇹🇨 Turks- und Caicosinseln 🇺🇸 USA
118

Ozeanien

🇺🇲 Amerikanisch-Ozeanien 🇦🇸 Amerikanisch-Samoa 🇦🇺 Australien
87
🇨🇰 Cookinseln 🇫🇯 Fidschi 🇵🇫 Französisch-Polynesien
10
🇬🇺 Guam 🇰🇮 Kiribati 🇲🇭 Marshall-Inseln 🇫🇲 Mikronesien 🇳🇷 Nauru 🇳🇨 Neukaledonien
11
🇳🇿 Neuseeland
55
🇳🇺 Niue 🇳🇫 Norfolkinsel 🇲🇵 Nördliche Marianen 🇵🇼 Palau 🇵🇬 Papua-Neuguinea 🇵🇳 Pitcairn 🇼🇸 Samoa 🇸🇧 Solomon-Inseln 🇹🇱 Timor-Leste 🇹🇰 Tokelau 🇹🇴 Tonga
16
🇹🇻 Tuwalu 🇻🇺 Vanuatu 🇼🇫 Wallis und Futuna

Südamerika

🇦🇷 Argentinien
71
🇧🇴 Bolivien
36
🇧🇷 Brasilien
90
🇨🇱 Chile
88
🇪🇨 Ecuador
36
🇫🇰 Falklandinseln 🇬🇫 Französisch-Guayana
14
🇬🇾 Guyana 🇨🇴 Kolumbien
54
🇵🇾 Paraguay
53
🇵🇪 Peru
100
🇸🇷 Suriname 🇺🇾 Uruguay 🇻🇪 Venezuela
8

Über Messungen zur Luftqualität und Verschmutzung

Über die Luftqualitätsstufen

- Luftqualitätswerte (AQI)Stufen zur Bewertung der Gesundheitsgefährdung
0 - 50 Gut Die Luftqualität wird als zufriedenstellend angesehen, und die Luftverschmutzung birgt wenig oder kein Risiko.
51 -100 Mäßig Luftqualität ist akzeptabel; Bei einigen Schadstoffen kann es jedoch für eine sehr kleine Anzahl von Personen, die gegenüber Luftverschmutzung ungewöhnlich empfindlich sind, zu einem mäßigen Gesundheitsrisiko kommen.
101-150 Ungesund für sensible Gruppen Mitglieder von sensiblen Gruppen können gesundheitliche Auswirkungen haben. Die breite Öffentlichkeit wird wahrscheinlich nicht betroffen sein.
151-200 Ungesund Gesundheitliche Auswirkungen sind für jeden spürbar; für sensible Gruppen besteht möglicherweise ein ernstes gesundheitliches Risiko.
201-300 Sehr Ungesund Notfallwarnung vor Gesundheitsgefahren. Die Gesamtbevölkerung ist davon wahrscheinlich betroffen.
300+ Gefährlich Gesundheitswarnung: Jeder kann ernstere gesundheitliche Auswirkungen haben

Um mehr über Luftqualität und -verschmutzung zu erfahren, gehen Sie auf die Seite Luftverschmutzung (Wikipedia) oder den AIRNow Leitfaden für Luftqualität und Ihre Gesundheit der US-amerikanischen Umweltagentur.

Sehr nützliche Gesundheitsratschläge gibt der Pekinger Arzt Richard Saint Cyr MD, www.myhealthbeijing.com in seinem Blog.


Nutzungshinweis: Alle Luftqualitätsdaten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht verifiziert, und aufgrund der Qualitätssicherung können diese Daten jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das World Air Quality Index Projekt hat alle angemessenen Fähigkeiten und Sorgfalt bei der Zusammenstellung der Inhalte dieser Informationen angewandt und unter keinen Umständen, vertraglich oder anderweitig haftet das , das World Air Quality Index Projektteam oder seine Agenten wegen unerlaubter Handlung oder anderweitig für Verluste, Verletzungen oder Schäden, die direkt oder indirekt aus der Bereitstellung dieser Daten entstehen.Einstellungen


Spracheinstellungen:


Temperature unit:
Celcius