บริการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเซ็นเซอร์ AirNet
Abbeyleix District Hospital, Abbeyleix ED, Ireland

ยินดีต้อนรับสู่บริการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเซ็นเซอร์ AirNet

Station: Abbeyleix District Hospital, Abbeyleix ED, Ireland also known as "Citizen Science project sensor.community 47984" ตั้งอยู่ที่ "Knocknamoe, Abbeyleix ED, The Municipal District of Portlaoise, County Laois, Leinster, R32 A006, Ireland".

คำอธิบาย

ในกราฟแรกด้านล่าง (มีข้อความว่า "โซนความมั่นใจในการอ่านข้อมูล") เส้นสีแดงแสดงถึงการอ่านค่ารายชั่วโมงจากเซ็นเซอร์ ในขณะที่เส้นสีเขียวแสดงถึงค่ามัธยฐานของการอ่านรายชั่วโมงของเพื่อนบ้านสถานี

โซนที่กรอกด้วยสีเขียวแสดงถึงโซนความมั่นใจ ซึ่งเท่ากับ 3 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสถานีข้างเคียง

แต่ละครั้งที่การอ่านรายชั่วโมงของสถานีอยู่เหนือโซนความมั่นใจ จะถือว่าสถานีสร้างการอ่านที่ผิดปกติ

ยิ่งความแตกต่างระหว่างการอ่านรายชั่วโมงและโซนความมั่นใจมีมากขึ้นเท่าใด สถานีก็จะยิ่งมีแนวโน้มที่จะสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมากขึ้นเท่านั้น

สูตรถูกกำหนดเป็น:

\( P = \sum_i ({{v_i - median_i \over {stddev_i }}>5?1:0}) / n \) , \( D = \sqrt {\sum_i {{v_i - median_i \over {stddev_i }}} / n} \)
P=probability, D=distance and W=P*D

โดยที่ 'i' ถูกวนซ้ำในช่วงข้อมูล 3 วันที่ผ่านมา และ 'n' คือจำนวนตัวอย่างในช่วง 3 วันที่ผ่านมา (มีแนวโน้มมากที่สุด n = 24*3)

หาก W>30 สถานีจะปิดโดยอัตโนมัติ

แสดงข้อมูลให้ฉันดู

คำถามเพิ่มเติม

หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็น โปรดส่งข้อความถึงเราโดยใช้แบบฟอร์มด้านล่าง:

วัดคุณภาพอากาศในละแวกของคุณ
เข้าร่วมกับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของคุณเอง

เครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ GAIA ใช้เซ็นเซอร์อนุภาคเลเซอร์เพื่อตรวจวัดมลภาวะอนุภาค PM2.5 และ PM10 แบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นหนึ่งในมลพิษทางอากาศที่อันตรายที่สุด

ติดตั้งง่ายมาก: ต้องการเพียงจุดเข้าใช้งาน WiFi และแหล่งจ่ายไฟที่รองรับ USB เท่านั้น เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ระดับมลพิษทางอากาศแบบเรียลไทม์จะแสดงบนแผนที่ของเราทันที

สถานีดังกล่าวมาพร้อมกับสายไฟกันน้ำความยาว 10 เมตร แหล่งจ่ายไฟ อุปกรณ์ติดตั้ง และแผงโซลาร์เซลล์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม

เกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศและมลพิษ:

เกี่ยวกับระดับคุณภาพอากาศ

- ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)ระดับความกังวลเรื่องสุขภาพ
0 - 50 ดี คุณภาพอากาศถือว่าเป็นที่น่าพอใจและมลพิษทางอากาศทำให้เกิดความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
51 -100 ปานกลาง คุณภาพอากาศเป็นที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามสำหรับสารมลพิษบางอย่างอาจต้องระวังในกลุ่มผู้ที่แพ้ฝุ่นละอองและสารเคมีได้ง่าย
101-150 ไม่ดีต่อสุขภาพ สำหรับ กลุ่มที่ไวต่อมลพิษทางอากาศ หรือกลุ่มที่แพ้อากาศง่าย อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ส่วนประชาชนทั่วไปอาจไม่ได้รับผลกระทบ
151-200 มีผลกระทบต่อสุขภาพ เราทุกคนอาจเริ่มรู้สึกถึงผลกระทบต่อสุขภาพ กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงอาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพที่รุนแรงขึ้น
201-300 อันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก คำเตือนด้านสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ประชากรทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบมากขึ้น
300+ เสี่ยงอันตราย การแจ้งเตือนด้านสุขภาพ: ทุกคนอาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพที่รุนแรงขึ้น

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพอากาศและมลพิษ โปรดดู หัวข้อคุณภาพอากาศในวิกิพีเดีย หรือ คู่มือ airnow เกี่ยวกับคุณภาพอากาศและสุขภาพของคุณ

หากต้องการคำแนะนำด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์มากของแพทย์ปักกิ่ง Richard Saint Cyr MD โปรดดูบล็อกที่ www.myhealthbeijing.com


ประกาศเกี่ยวกับการใช้งาน: ข้อมูลคุณภาพอากาศทั้งหมดอาจจะยังไม่ได้รับการตรวจสอบในขณะที่มีการเผยแพร่และเนื่องจากการตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้อาจได้รับการแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบได้ตลอดเวลา โครงการ World Air Quality Index ได้ระมัดระวังเรื่องความเหมาะสมในการรวบรวมเนื้อหาของข้อมูลนี้และภายใต้การควบคุมของทีมงานโครงการWorld Air Quality Indexหรือตัวแทนของโครงการจะรับผิดชอบต่อการทำสัญญาละเมิดหรืออื่น ๆ สำหรับการสูญเสียการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการจัดหาข้อมูลนี้Settings


Language Settings:


Temperature unit:
Celcius