การอัปเดต AQI หลัก PM2.5 ของเซี่ยงไฮ้: ข้อมูล PM2.5 เปรียบเทียบสำหรับสถานีตรวจวัด 3 แห่งในเซี่ยงไฮ้
Shanghai PM2.5 main AQI update: Comparative PM2.5 data for 3 measurement stations in Shanghai

Posted on January 19th 2013
แบ่งปัน: aqicn.org/faq/2013-01-19/shanghai-pm25-main-aqi-update-comparative-pm25-data-for-3-measurement-stations-in-shanghai/th/
Shanghai AQI data is now based on the maximum PM2.5 AQI data for 3 stations: Shanghai US Consulate (上海美国总领事馆), Jing'an Monitoring Station (静安监测站)
and lúwān shī zhuān fùxiǎo (上海师范专科学校附属小学).

The first station is maintained by US Consulate in Shanghai, while the two last ones are provided by Shanghai Environment Monitoring Center(上海市环境监测中心), which is governmental center.

If you have concerns about some stations reporting lower PM2.5 data compared to others, then refer to the following graphics; they show the relative PM2.5 reporting for the last 5 days for each of the above mentioned stations:

Shanghai AQI data is now based on the maximum PM2.5 AQI data for 3 stations: Shanghai US Consulate (上海美国总领事馆), Jing'an Monitoring Station (静安监测站)
and lúwān shī zhuān fùxiǎo (上海师范专科学校附属小学).

The first station is maintained by US Consulate in Shanghai, while the two last ones are provided by Shanghai Environment Monitoring Center(上海市环境监测中心), which is governmental center.

If you have concerns about some stations reporting lower PM2.5 data compared to others, then refer to the following graphics; they show the relative PM2.5 reporting for the last 5 days for each of the above mentioned stations:

Shanghai US Consulate (上海美国总领事馆) PM2.5 AQI reported by Shanghai US consulateShanghai US Consulate, Shanghai PM25 (PM2.5 (Small particulate matter)) measured by U.S. Consulate Shanghai Air Quality Monitor.
Values are converted to the US EPA AQI standard.
lúwān shī zhuān fùxiǎo (上海师范专科学校附属小学) PM2.5 AQI reported by Shanghai MEPlúwān shī zhuān fùxiǎo, Shanghai PM25 (PM2.5 (Small particulate matter)) measured by Shanghai Environment Monitoring Center(上海市环境监测中心).
Values are converted to the US EPA AQI standard.
Jing'an Monitoring Station (静安监测站) PM2.5 AQI reported by Shanghai MEPJing an Monitoring Station, Shanghai PM25 (PM2.5 (Small particulate matter)) measured by Shanghai Environment Monitoring Center(上海市环境监测中心).
Values are converted to the US EPA AQI standard.

As you can see, the reality is that Shanghai Environmental Protection Center and Shanghai US Consulate PM2.5 data is similar. And actually, in many case, the raw µg/m3 PM2.5 data reported by China MEP (China Ministry of Environmental Protection, to which Shanghai EP Center is reporting data) is actually higher than what is reported by the US consulate.

Some of the readers might be surprised since other apps (like the famous Dirty Beijing) are known to "highlight" lower AQI measured by MEP compared to the US data. The reason is that they do not use the same PM2.5 µg/m3 to AQI convertion for MEP and US data, meaning that they are comparing apple and bananas.

In this web site, all pollutant data (PM2.5, PM10, NO2, SO2, CO, O3) are converted from µg/m3 to AQI using the same convertion formula, which is the official EPA (US Environment Protection Agency) (revision from 2011, which is much more stict than the 2006 one; sorry no we cannot find the link to this revision). Only usign this unique convertion formula, it makes sense to compare the AQI data.

So, now, you might ask what is the trick with the MEP data? Well, it is just that the US EPA convertion formula is much more strict than others (and even more for the 2011 one), especially for AQI values below 150. So, if you look at the raw PM2.5 µg/m3 data, values are very much similar between US and MEP. But if you look at the AQI converted values , then, yes, China MEP based convertion formula AQI values are lower than the US EPA based convertion formula AQI values. But no worry, this site only uses the US EPA convertion formula, so regarless of which center is reporting the PM2.5 µg/m3 data, you will always get the safe AQI measurement based on the US Environment Protection Agency.

(中文版请点击此处 )
คลิกที่นี่เพื่อดูรายการคำถามที่พบบ่อยทั้งหมด
 • AQI Scale: What do the colors and numbers mean?
 • Using Statistical Distances for Real-time Sensor Networks Validation
 • Nitrogen Dioxyde (NO2) in our atmosphere
 • เกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศและมลพิษ:

  เกี่ยวกับระดับคุณภาพอากาศ

  -ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)ระดับความกังวลเรื่องสุขภาพ
  0 - 50ดีคุณภาพอากาศถือว่าเป็นที่น่าพอใจและมลพิษทางอากาศทำให้เกิดความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
  51 -100ปานกลางคุณภาพอากาศเป็นที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามสำหรับสารมลพิษบางอย่างอาจต้องระวังในกลุ่มผู้ที่แพ้ฝุ่นละอองและสารเคมีได้ง่าย
  101-150ไม่ดีต่อสุขภาพ สำหรับ กลุ่มที่ไวต่อมลพิษทางอากาศ หรือกลุ่มที่แพ้อากาศง่ายอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ส่วนประชาชนทั่วไปอาจไม่ได้รับผลกระทบ
  151-200มีผลกระทบต่อสุขภาพเราทุกคนอาจเริ่มรู้สึกถึงผลกระทบต่อสุขภาพ กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงอาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพที่รุนแรงขึ้น
  201-300อันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมากคำเตือนด้านสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ประชากรทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบมากขึ้น
  300+เสี่ยงอันตรายการแจ้งเตือนด้านสุขภาพ: ทุกคนอาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพที่รุนแรงขึ้น

  หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพอากาศและมลพิษ โปรดดู หัวข้อคุณภาพอากาศในวิกิพีเดีย หรือ คู่มือ airnow เกี่ยวกับคุณภาพอากาศและสุขภาพของคุณ

  หากต้องการคำแนะนำด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์มากของแพทย์ปักกิ่ง Richard Saint Cyr MD โปรดดูบล็อกที่ www.myhealthbeijing.com


  ประกาศเกี่ยวกับการใช้งาน: ข้อมูลคุณภาพอากาศทั้งหมดอาจจะยังไม่ได้รับการตรวจสอบในขณะที่มีการเผยแพร่และเนื่องจากการตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้อาจได้รับการแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบได้ตลอดเวลา โครงการ World Air Quality Index ได้ระมัดระวังเรื่องความเหมาะสมในการรวบรวมเนื้อหาของข้อมูลนี้และภายใต้การควบคุมของทีมงานโครงการWorld Air Quality Indexหรือตัวแทนของโครงการจะรับผิดชอบต่อการทำสัญญาละเมิดหรืออื่น ๆ สำหรับการสูญเสียการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการจัดหาข้อมูลนี้  Settings


  Language Settings:


  Temperature unit:
  Celcius