Ô nhiễm không khí tại Arraiz, Bilbao, País Vasco: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Arraiz, Bilbao, País Vasco: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Arraiz, Bilbao, País Vasco
23
Tốt
Cập nhật ngày thứ Năm 2
Nguồn ô nhiễm chính: o3
Current48 giờ quaMinMax
PM10 AQI
5Arraiz, Bilbao, País Vasco, Spain PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda · Gobierno Vasco.
Values are converted to the US EPA AQI standard.210
O3 AQI
23Arraiz, Bilbao, País Vasco, Spain O3 (Ô-zôn) measured by Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda · Gobierno Vasco.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1032
NO2 AQI
4Arraiz, Bilbao, País Vasco, Spain NO2 (Khí NO2) measured by Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda · Gobierno Vasco.
Values are converted to the US EPA AQI standard.18
SO2 AQI
3Arraiz, Bilbao, País Vasco, Spain SO2 (Khí SO2) measured by Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda · Gobierno Vasco.
Values are converted to the US EPA AQI standard.24
Nhiệt độ.
15Arraiz, Bilbao, País Vasco, Spain t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1021
Áp suất không khí
1000Arraiz, Bilbao, País Vasco, Spain p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9981013
Độ ẩm
94Arraiz, Bilbao, País Vasco, Spain h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).58100
Gió
4Arraiz, Bilbao, País Vasco, Spain w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).07

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Arraiz, Bilbao, País Vasco, Spain Tốt - t5, 30 tháng 11 2023 02:00

Air Quality Data provided by the Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda · Gobierno Vasco (euskadi.eus)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.