Ô nhiễm không khí tại Barcelona (Palau Reial), Catalunya: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Barcelona (Palau Reial), Catalunya: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Barcelona (Palau Reial), Catalunya
19
Tốt
Cập nhật ngày thứ Tư 9
Nguồn ô nhiễm chính: o3
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
42Barcelona (Palau Reial), Catalunya, Spain PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.2570
PM10 AQI
14Barcelona (Palau Reial), Catalunya, Spain PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1029
O3 AQI
19Barcelona (Palau Reial), Catalunya, Spain O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1226
NO2 AQI
10Barcelona (Palau Reial), Catalunya, Spain NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.128
SO2 AQI
-Barcelona (Palau Reial), Catalunya, Spain SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.12
CO AQI
0Barcelona (Palau Reial), Catalunya, Spain CO (Khí CO) measured by :
 • Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.00
Nhiệt độ.
11Barcelona (Palau Reial), Catalunya, Spain t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1115
Áp suất không khí
1012Barcelona (Palau Reial), Catalunya, Spain p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10081016
Độ ẩm
91Barcelona (Palau Reial), Catalunya, Spain h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5891
Gió
0Barcelona (Palau Reial), Catalunya, Spain w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).012

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Barcelona (Palau Reial), Catalunya, Spain Tốt - t4, 29 tháng 11 2023 09:00

Air Quality Data provided by the Medi Ambient. Generalitat de Catalunya (www20.gencat.cat) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.