Programmatic API Usage
Term of Service

The usage of the programmatic API are subjected to a "acceptable usage" policy:

API Usage

 • All the APIs are provided for free.
 • A valid key must be used for accessing the API.
 • All the API are subjected to quota.
The default quota is max 1000 (one thousand) requests per minute (~16RPS) and with burst up to 60 requests.

Data usage

 • The data can not be sold or included in sold packages.
 • The data can not be used in paid applications or services.
 • The data can not be redistributed as cached or archived data.
(where data refers to the data obtained from the APIs)
For the historical data, check the data platform page.

App usage

 • Attribution to the World Air Quality Index Project as well as originating EPA is mandatory.
 • Public usage by for-profit corporations requires explicit agreement wit the World Air Quality Index team.
 • Public usage by non-profit organization requires prior notification (by email) to the World Air Quality Index team.
(where app refers to any application, services which make use of the above mentioned data)

--

If the above policy does not fulfill your needs, or if you need larger quota, then please contact us first.

Please note that the we reserve the right to change the term of service at any time and without prior notice.

Warranty

All reasonable measures have been taken to ensure the quality and accuracy of the Data provided by the above APIs. However:
 • We do not make warranty, express or implied, nor assume any legal liability or responsibility for the accuracy, correctness, completeness of the information.
 • We do not assume any legal liability or responsibility for any damage or loss that may directly or indirectly result from any information contained on this website or any actions taken as a result of the content of this website;--

Read or publish comments (they rely on Disqus)

Về phương pháp đo chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm:

Về các thang đo chất lượng không khí

- Giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI)Mức độ ảnh hưởng sức khỏe
0 - 50 Tốt Chất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
51 -100 Trung bình Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
101-150 Không tốt cho người nhạy cảm Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.
151-200 Có hại cho sức khỏe Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe; nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
201-300 Rất có hại cho sức khỏe Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
300+ Nguy hiểm Cảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe

Để biết thêm về ô nhiễm và chất lượng không khí , xem wikipedia chất lượng không khí đang đề hoặc hướng dẫn về chất lượng không khí và sức khỏe của bạn .

Để biết những lời khuyên về sức khỏe rất hữu ích của bác sĩ y khoa Richard Saint Cyr ở Bắc Kinh, xem www.myhealthbeijing.com blog.


Thông báo sử dụng: Tất cả dữ liệu chất lượng không khí không được xác thực tại thời điểm công bố. Nhằm đảm bảo chất lượng, những dữ liệu này có thể được cập nhập mà không cần thông báo trước. Nhóm dự án Chỉ số chất lượng không khí toàn cầu đã thực hiện tất cả yêu cầu cần thiết trong việc biên soạn các thông tin này. Nhóm dự án hoặc các bên liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc cung cấp những dữ liệu này trong bất kỳ trường hợp nào.Cài đặt


Cài đặt ngôn ngữ:


Temperature unit:
Celcius