Programmatic API Usage
Term of Service

The usage of the programmatic API are subjected to a "acceptable usage" policy:

API Usage

 • All the APIs are provided for free.
 • A valid key must be used for accessing the API.
 • All the API are subjected to quota.
The default quota is max 1000 (one thousand) requests per minute (~16RPS) and with burst up to 60 requests.

Data usage

 • The data can not be sold or included in sold packages.
 • The data can not be used in paid applications or services.
 • The data can not be redistributed as cached or archived data.
(where data refers to the data obtained from the APIs)
For the historical data, check the data platform page.

App usage

 • Attribution to the World Air Quality Index Project as well as originating EPA is mandatory.
 • Public usage by for-profit corporations requires explicit agreement wit the World Air Quality Index team.
 • Public usage by non-profit organization requires prior notification (by email) to the World Air Quality Index team.
(where app refers to any application, services which make use of the above mentioned data)

--

If the above policy does not fulfill your needs, or if you need larger quota, then please contact us first.

Please note that the we reserve the right to change the term of service at any time and without prior notice.

Warranty

All reasonable measures have been taken to ensure the quality and accuracy of the Data provided by the above APIs. However:
 • We do not make warranty, express or implied, nor assume any legal liability or responsibility for the accuracy, correctness, completeness of the information.
 • We do not assume any legal liability or responsibility for any damage or loss that may directly or indirectly result from any information contained on this website or any actions taken as a result of the content of this website;--

Read or publish comments (they rely on Disqus)

O pomiarach jakości powietrza i zanieczyszczeń:

O Poziomach Jakości Powietrza

- Wartości Indeksu Jakości Powietrza (AQI)Poziomy zagrożenia zdrowia
0 - 50 Dobra 0-50: Dobra - Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.
51 -100 Średnia 50-100: Średnia - Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.
101-150 Niezdrowa dla osób wrażliwych 100-150: Niezdrowe dla wrażliwych osób - u osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów.
151-200 Niezdrowa 150-200: Niezdrowe - Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne.
201-300 Bardzo niezdrowa 200-300: Bardzo niezdrowe - Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy. Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację.
300+ Zagrożenie dla życia 300 : Niebezpieczny - Alarm Zdrowotny: każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat jakości powietrza i zanieczyszczenia, sprawdź w wikipedii temat "jakość powietrza" lub nasz poradnik o jakości powietrza i jego wpływie na Twoje zdrowie.

Więcej przydatnych informacji zdrowotnych na blogu doktora Richarda Sainta z Pekinu: www.myhealthbeijing.com .


Uwaga dotycząca użytkowania: Wszystkie dane dotyczące jakości powietrza mogą być nieważne w chwili publikacji, a w celu zapewnienia jakości dane te mogą być w dowolnym momencie zmieniane bez powiadomienia. Projekt World Air Quality Index wykorzystuje wszystkie przydatne umiejętności, dba o rzetelność przy kompilowaniu treści tych informacji, ale w żadnym wypadku zespół projektowy World Air Quality Index lub jego agenci nie są odpowiedzialni za umowę, delikt lub w inny sposób za jakiekolwiek straty, obrażenia lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dostarczania tych danych.Ustawienia


Ustawienia Języka:


Temperature unit:
Celcius