Vietnam Air Pollution Statistics
Top 10 Best and Worst Air Quality in Vietnam

Share: aqicn.org/statistics/vietnam/cn/

The statistics below corresponds to the real-time readings
last updated on .

Worst Air Quality Stations
Hanoi US Embassy, Vietnam (Đại sứ quán Mỹ, Hà Nội)
on 2021-07-28 07:00:00
99
graph 0
Phố Gia Thượng
on 2021-07-28 07:56:04
94
graph 1
Thái nguyên/Đường Hùng Vương - Tp Thái Nguyên, Vietnam
on 2021-07-28 07:00:00
93
graph 2
Bắc Biên
on 2021-07-28 07:56:02
84
graph 3
Bắc Ninh/UBND QUẾ VÕ, Vietnam
on 2021-07-28 07:00:00
75
graph 4
Bắc Ninh/UBND Yên Phong, Vietnam
on 2021-07-28 07:00:00
70
graph 5
Bán Đảo Linh Đàm
on 2021-07-28 07:54:49
70
graph 6
United Nations International School of Hanoi, Vietnam (Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội)
on 2021-07-28 07:00:00
61
graph 7
Bắc Ninh/Phong Cốc, Vietnam
on 2021-07-28 07:00:00
58
graph 8
Hẻm 268/21/55 Ngọc Thụy,
on 2021-07-28 07:56:22
57
graph 9

Best Air Quality Stations
Hà Nội/Trụ sở công an xã Tứ Hiệp - Thanh Trì, Vietnam
on 2021-07-21 16:00:00
1
graph 0
Hà Nội/UBND TT Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Vietnam
on 2021-07-21 16:00:00
1
graph 1
Hà Nội/TT giao lưu văn hóa phố cổ - Hoàn Kiếm, Vietnam
on 2021-07-21 15:00:00
1
graph 2
Hà Nội/Trạm ý tế xã Sài Sơn - Quốc Oai, Vietnam
on 2021-07-21 15:00:00
1
graph 3
Hà Nội/Trường THCS Văn Yên - Hà Đông, Vietnam
on 2021-07-21 15:00:00
1
graph 4
Hà Nội/Mầm non Khương Trung - Thanh Xuân, Vietnam
on 2021-07-21 15:00:00
1
graph 5
Hà Nội/UBND TT Chúc Sơn - Chương Mỹ, Vietnam
on 2021-07-21 16:00:00
1
graph 6
Hà Nội/Mần non Tứ Liên - quận Tây Hồ, Vietnam
on 2021-07-21 16:00:00
1
graph 7
Quảng Ninh/Phương Nam , Vietnam
on 2021-07-28 03:00:00
1
graph 8
Hà Nội/Nhà văn hóa thôn Sáp Mai, Võng La - Đông Anh, Vietnam
on 2021-07-21 15:00:00
1
graph 9


Statistics for other regions想要自己的空气质量监测站吗?

GAIA空气质量监测站正在使用高科技激光粒子传感器来实时测量PM2.5污染,这是最有害的空气污染物之一。

它们非常易于设置,只需要一个WIFI接入点和一个USB供电电源。 连接后,可实时报告空气污染级别并即时显示在我们的地图上

Looking for more air quality related products?空气质量最差城市排名

关于空气质量与空气污染指数

本网站采用的污染指数和颜色与EPA是完全相同的。 EPA的指数可以从 AirNow上查到

空气质量指数 空气质量指数级别(状况)及表示颜色 对健康影响情况 建议采取的措施
0 - 50 一级(优) 空气质量令人满意,基本无空气污染 各类人群可正常活动
51 -100 二级(良) 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 极少数异常敏感人群应减少户外活动
101-150 三级(轻度污染) 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼
151-200 四级(中度污染) 进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动
201-300 五级(重度污染) 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动
300+ 六级(严重污染) 健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,一般人群避免户外活动
(参考详见 http://zh.wikipedia.org/wiki/空气质量指数)

如果你想了解更多有关空气质量与污染,详见维基百科或者 AirNow

有关健康建议详见北京的Richard Saint Cyr MD医生的博客:www.myhealthbeijing.com


注意事项: 所有空气质量数据在发布时均未经验证,并且为了保证数据质量,这些数据可能随时被修改,恕不另行通知。 世界空气质量指数项目在编制此信息的内容时已经运用了所有合理的技能和谨慎,在任何情况下世界空气质量指数项目团队或其代理人将不会为由于提供此数据而直接或间接引起的伤害、合同损失、侵权及其他任何损失负责。设置


选择语言:


Temperature unit:
Celcius