Shanghai PM2.5 основна актуализация на AQI: Сравнителни данни за PM2.5 за 3 измервателни станции в Шанхай
Shanghai PM2.5 main AQI update: Comparative PM2.5 data for 3 measurement stations in Shanghai

Posted on January 19th 2013
Дял: aqicn.org/faq/2013-01-19/shanghai-pm25-main-aqi-update-comparative-pm25-data-for-3-measurement-stations-in-shanghai/bg/
Shanghai AQI data is now based on the maximum PM2.5 AQI data for 3 stations: Shanghai US Consulate (上海美国总领事馆), Jing'an Monitoring Station (静安监测站)
and lúwān shī zhuān fùxiǎo (上海师范专科学校附属小学).

The first station is maintained by US Consulate in Shanghai, while the two last ones are provided by Shanghai Environment Monitoring Center(上海市环境监测中心), which is governmental center.

If you have concerns about some stations reporting lower PM2.5 data compared to others, then refer to the following graphics; they show the relative PM2.5 reporting for the last 5 days for each of the above mentioned stations:

Shanghai AQI data is now based on the maximum PM2.5 AQI data for 3 stations: Shanghai US Consulate (上海美国总领事馆), Jing'an Monitoring Station (静安监测站)
and lúwān shī zhuān fùxiǎo (上海师范专科学校附属小学).

The first station is maintained by US Consulate in Shanghai, while the two last ones are provided by Shanghai Environment Monitoring Center(上海市环境监测中心), which is governmental center.

If you have concerns about some stations reporting lower PM2.5 data compared to others, then refer to the following graphics; they show the relative PM2.5 reporting for the last 5 days for each of the above mentioned stations:

Shanghai US Consulate (上海美国总领事馆) PM2.5 AQI reported by Shanghai US consulateShanghai US Consulate, Shanghai PM25 (PM2.5 (Small particulate matter)) measured by U.S. Consulate Shanghai Air Quality Monitor.
Values are converted to the US EPA AQI standard.
lúwān shī zhuān fùxiǎo (上海师范专科学校附属小学) PM2.5 AQI reported by Shanghai MEPlúwān shī zhuān fùxiǎo, Shanghai PM25 (PM2.5 (Small particulate matter)) measured by Shanghai Environment Monitoring Center(上海市环境监测中心).
Values are converted to the US EPA AQI standard.
Jing'an Monitoring Station (静安监测站) PM2.5 AQI reported by Shanghai MEPJing an Monitoring Station, Shanghai PM25 (PM2.5 (Small particulate matter)) measured by Shanghai Environment Monitoring Center(上海市环境监测中心).
Values are converted to the US EPA AQI standard.

As you can see, the reality is that Shanghai Environmental Protection Center and Shanghai US Consulate PM2.5 data is similar. And actually, in many case, the raw µg/m3 PM2.5 data reported by China MEP (China Ministry of Environmental Protection, to which Shanghai EP Center is reporting data) is actually higher than what is reported by the US consulate.

Some of the readers might be surprised since other apps (like the famous Dirty Beijing) are known to "highlight" lower AQI measured by MEP compared to the US data. The reason is that they do not use the same PM2.5 µg/m3 to AQI convertion for MEP and US data, meaning that they are comparing apple and bananas.

In this web site, all pollutant data (PM2.5, PM10, NO2, SO2, CO, O3) are converted from µg/m3 to AQI using the same convertion formula, which is the official EPA (US Environment Protection Agency) (revision from 2011, which is much more stict than the 2006 one; sorry no we cannot find the link to this revision). Only usign this unique convertion formula, it makes sense to compare the AQI data.

So, now, you might ask what is the trick with the MEP data? Well, it is just that the US EPA convertion formula is much more strict than others (and even more for the 2011 one), especially for AQI values below 150. So, if you look at the raw PM2.5 µg/m3 data, values are very much similar between US and MEP. But if you look at the AQI converted values , then, yes, China MEP based convertion formula AQI values are lower than the US EPA based convertion formula AQI values. But no worry, this site only uses the US EPA convertion formula, so regarless of which center is reporting the PM2.5 µg/m3 data, you will always get the safe AQI measurement based on the US Environment Protection Agency.

(中文版请点击此处 )
Щракнете тук, за да видите всички записи на ЧЗВ
 • AQI Scale: What do the colors and numbers mean?
 • Using Statistical Distances for Real-time Sensor Networks Validation
 • Nitrogen Dioxyde (NO2) in our atmosphere
 • Относно качеството на въздуха и измерването на замърсяването:

  Относно нивата на качеството на въздуха

  -Стойности на индекса за качество на въздуха (AQI).Нива на загриженост за здравето
  0 - 50добреКачеството на въздуха се счита за задоволително и замърсяването на въздуха представлява малък или никакъв риск
  51 -100умеренКачеството на въздуха е приемливо; въпреки това за някои замърсители може да има умерена опасност за здравето на много малък брой хора, които са необичайно чувствителни към замърсяването на въздуха.
  101-150Нездравословна за чувствителни групиЧленовете на чувствителните групи могат да имат здравни ефекти. Обществеността не е вероятно да бъде засегната.
  151-200нездравословенВсеки може да започне да изпитва здравни ефекти; членовете на чувствителните групи могат да имат по-сериозни последици за здравето
  201-300Много НездравословнотоЗдравни предупреждения за аварийни условия. Цялото население е по-вероятно да бъде засегнато.
  300+опасенСигнал за здравето: всеки може да има по-сериозни последици за здравето

  За да научите повече за качеството на въздуха и замърсяването, вижте темата за качеството на въздуха в wikipedia или ръководството на airnow за качеството на въздуха и вашето здраве .

  За много полезни здравни съвети на д-р Ричард Сейнт Сир от Пекин проверете блога на www.myhealthbeijing.com .


  Известие за използване: Всички данни за качеството на атмосферния въздух не са валидни към момента на публикуването и поради осигуряване на качеството, тези данни могат да бъдат променяни без предизвестие по всяко време. Проектът Световен индекс на качеството на въздуха е упражнил всички разумни умения и внимание при съставянето на съдържанието на тази информация и при никакви обстоятелства Проектният екип на Световния Индекс на Качеството на Въздуха или неговите агенти са отговорни по договор, нередовност или по друг начин за всяка загуба, нараняване или щета, възникващи пряко или косвено от предоставянето на тези данни.  Settings


  Language Settings:


  Temperature unit:
  Celcius