Download Ngari Prefectural Party Committee, Ngari Sanai Air Quality Widgets
Android, iOS, Web, Desktop, Browser ...


Browser plugins
 • Google Chrome plugin (app store): Download the google chrome extension from the Google store
 • Google Chrome plugin (direct download)
 • Firefox plugin (direct download)
  Website Plugins
 • wordpress: Plugin for wordpress, blogger or any other websites
 • javascript widget: Integrate the widget in any web page
  Windows PC
 • Windows 7 desktop widget: Widget for Windows 7

 • If you prefer to directly access the data, check the API page.

  Download the Air Quality Smartphone Aplication

  iPhoneWindows mobileAndroidFirephone and
  other HTML5  Android
  You can download the Asia / World Air Quality for your Android Device directly from the google app store: play.google.com

  In case you do not have access to the google Store, you can also directly download the signed apk file.

  你可以从Google商店下载此应用 - 如果不能访问 Google应用商店,你也可以从我们的网站上直接下载APK文件


  Window Mobile - Lumia
  You can download the Asia / World Air Quality for your Windows Mobile / Lumia Device directly from the Windows app store: windowphones.com

  In case you have problem to access the Store, you can directly download the ".xap" file from our server from this link.


  iPhone  iphone Ngari Prefectural Party Committee, Ngari Sanai air webapp
  In order to install the Ngari Prefectural Party Committee, Ngari Sanai Air Quality Widget on your favorite iPhone or iPod device, just launch the internet browser from your device and open the web page:

  http://ios.aqicn.org/?7070

  Or just scan this QR-code:
  Then click on this icon to install the widget as an application directly accessible from your iPhone homescreen.

  Firephone and other HTML5 webapp enabled phoned
  In order to install the application, just launch the internet browser from your favorite HTML5 enabled and open the web page aqicn.org (or just scan the QR code on the right).

  Then select the city the closest station from your location by dragging the screen from left to right, and clicking on "Tự động định vị thành phố gần nhất".


  Symbian
  For the symbian phone lovers, the symbian widget can be downloaded from this link, or by scanning this QR-code:


  Về phương pháp đo chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm:

  Về các thang đo chất lượng không khí

  - Giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI)Mức độ ảnh hưởng sức khỏe
  0 - 50 Tốt Chất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
  51 -100 Trung bình Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
  101-150 Không tốt cho người nhạy cảm Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.
  151-200 Có hại cho sức khỏe Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe; nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
  201-300 Rất có hại cho sức khỏe Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
  300+ Nguy hiểm Cảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe

  Để biết thêm về ô nhiễm và chất lượng không khí , xem wikipedia chất lượng không khí đang đề hoặc hướng dẫn về chất lượng không khí và sức khỏe của bạn .

  Để biết những lời khuyên về sức khỏe rất hữu ích của bác sĩ y khoa Richard Saint Cyr ở Bắc Kinh, xem www.myhealthbeijing.com blog.


  Thông báo sử dụng: Tất cả dữ liệu chất lượng không khí không được xác thực tại thời điểm công bố. Nhằm đảm bảo chất lượng, những dữ liệu này có thể được cập nhập mà không cần thông báo trước. Nhóm dự án Chỉ số chất lượng không khí toàn cầu đã thực hiện tất cả yêu cầu cần thiết trong việc biên soạn các thông tin này. Nhóm dự án hoặc các bên liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc cung cấp những dữ liệu này trong bất kỳ trường hợp nào.  Cài đặt


  Cài đặt ngôn ngữ:


  Temperature unit:
  Celcius