Ô nhiễm không khí tại Santa Teresa, New Mexico: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Santa Teresa, New Mexico: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Santa Teresa, New Mexico
21
Tốt
Cập nhật ngày thứ Ba 10
Nguồn ô nhiễm chính: o3
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Santa Teresa, New Mexico, USA PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • New Mexico Environment Department
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.828
PM10 AQI
19Santa Teresa, New Mexico, USA PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • New Mexico Environment Department
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.574
O3 AQI
21Santa Teresa, New Mexico, USA O3 (Ô-zôn) measured by :
 • New Mexico Environment Department
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1032
NO2 AQI
7Santa Teresa, New Mexico, USA NO2 (Khí NO2) measured by :
 • New Mexico Environment Department
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.215
Nhiệt độ.
16Santa Teresa, New Mexico, USA t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).219
Áp suất không khí
1029Santa Teresa, New Mexico, USA p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10221030
Độ ẩm
38Santa Teresa, New Mexico, USA h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3573
Gió
1Santa Teresa, New Mexico, USA w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).06

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Santa Teresa, New Mexico, USA Tốt - t3, 28 tháng 11 2023 10:00

Air Quality Data provided by the New Mexico Environment Department (env.nm.gov)

Note that the measurements for PM2.5 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) and PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) are taken from the station Desert View, New Mexico

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.