Ô nhiễm không khí tại Wilkes Drive, Lane: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Wilkes Drive, Lane: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Wilkes Drive, Lane
-
no data
Đã cập nhật t4, 18 tháng 3 2015
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Wilkes Drive, Lane, USA PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by LRAPA: Lane Regional Air Protection Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.654
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-Wilkes Drive, Lane, USA t (nhiệt độ) measured by Weather Underground.615
Áp suất không khí
-Wilkes Drive, Lane, USA p (pressure) measured by Weather Underground.10171024
Độ ẩm
-Wilkes Drive, Lane, USA h (humidity) measured by Weather Underground.6297
Gió
-Wilkes Drive, Lane, USA w (gió) measured by Weather Underground.15
Rain
-Wilkes Drive, Lane, USA r (nhiệt độ.) measured by Weather Underground.015

Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Wilkes Drive, Lane, USA no data - t3, 17 tháng 3 2015 15:00

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.