Ô nhiễm không khí tại Azalea Park, Pinellas, Florida: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Azalea Park, Pinellas, Florida: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Azalea Park, Pinellas, Florida
32
Tốt
Cập nhật ngày thứ Sáu 8
Nhiệt độ.: 17°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
32Azalea Park, Pinellas, Florida, USA PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Florida Department of Environmental Protection
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1848
PM10 AQI
15Azalea Park, Pinellas, Florida, USA PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Florida Department of Environmental Protection
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.924
O3 AQI
5Azalea Park, Pinellas, Florida, USA O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Florida Department of Environmental Protection
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.519
NO2 AQI
6Azalea Park, Pinellas, Florida, USA NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Florida Department of Environmental Protection
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.110
SO2 AQI
1Azalea Park, Pinellas, Florida, USA SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Florida Department of Environmental Protection
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.13
Nhiệt độ.
17Azalea Park, Pinellas, Florida, USA t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1024
Áp suất không khí
1019Azalea Park, Pinellas, Florida, USA p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10181022
Độ ẩm
96Azalea Park, Pinellas, Florida, USA h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4896
Gió
1Azalea Park, Pinellas, Florida, USA w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).06

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Azalea Park, Pinellas, Florida, USA Tốt - t6, 1 tháng 12 2023 08:00

Air Quality Data provided by the Florida Department of Environmental Protection (floridadep.gov)

Note that the measurement for and SO2 (Khí SO2) are taken from the station USMC Reserve Center, Hillsborough, Florida

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.