Ô nhiễm không khí tại St. Andrews State Park, Bay, Florida: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của St. Andrews State Park, Bay, Florida: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực St. Andrews State Park, Bay, Florida
22
Tốt
Cập nhật ngày thứ Ba 9
Nhiệt độ.: 8°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
22St. Andrews State Park, Bay, Florida, USA PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ))  measured by :
 • Florida Department of Environmental Protection
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.141
O3 AQI
11St. Andrews State Park, Bay, Florida, USA O3 (Ô-zôn)  measured by :
 • Florida Department of Environmental Protection
 • Air Now - US EPA.
Values are converted to the US EPA AQI standard.814
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
8St. Andrews State Park, Bay, Florida, USA  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).717
Áp suất không khí
1027St. Andrews State Park, Bay, Florida, USA  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10121027
Độ ẩm
56St. Andrews State Park, Bay, Florida, USA  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2599
Gió
4St. Andrews State Park, Bay, Florida, USA  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).27

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí St. Andrews State Park, Bay, Florida, USA Tốt - t3, 28 tháng 11 2023 09:00

Air Quality Data provided by the Florida Department of Environmental Protection (floridadep.gov)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.