Ô nhiễm không khí tại Ankara (Cebeci): Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Ankara (Cebeci): Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Ankara (Cebeci)
-
no data
Đã cập nhật t5, 2 tháng 7 2020
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Ankara (Cebeci), Turkey PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.5356
PM10 AQI
-Ankara (Cebeci), Turkey PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2730
O3 AQI
-Ankara (Cebeci), Turkey O3 (Ô-zôn) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1424
NO2 AQI
-Ankara (Cebeci), Turkey NO2 (Khí NO2) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1447
SO2 AQI
-Ankara (Cebeci), Turkey SO2 (Khí SO2) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.48
CO AQI
-Ankara (Cebeci), Turkey CO (Khí CO) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.36
Nhiệt độ.
-Ankara (Cebeci), Turkey t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1730
Áp suất không khí
-Ankara (Cebeci), Turkey p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).908913
Độ ẩm
-Ankara (Cebeci), Turkey h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1065
Gió
-Ankara (Cebeci), Turkey w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).15
Rain
-Ankara (Cebeci), Turkey r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9999

Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Ankara (Cebeci), Turkey no data - t5, 2 tháng 7 2020 01:00

Air Quality Data provided by the Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) (havaizleme.gov.tr)

Note that the measurements for PM2.5 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)), PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)), O3 (Ô-zôn), NO2 (Khí NO2), SO2 (Khí SO2) and CO (Khí CO) are taken from the station Ankara (Sihhiye)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.