Ô nhiễm không khí tại Izmir (Gaziemir): Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Izmir (Gaziemir): Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Izmir (Gaziemir)
85
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Ba 21
Nhiệt độ.: 12°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
85Izmir (Gaziemir), Turkey PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.5096
PM10 AQI
23Izmir (Gaziemir), Turkey PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.927
O3 AQI
12Izmir (Gaziemir), Turkey O3 (Ô-zôn) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.915
NO2 AQI
15Izmir (Gaziemir), Turkey NO2 (Khí NO2) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1527
SO2 AQI
7Izmir (Gaziemir), Turkey SO2 (Khí SO2) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.79
CO AQI
7Izmir (Gaziemir), Turkey CO (Khí CO) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.711
Nhiệt độ.
12Izmir (Gaziemir), Turkey t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).212
Áp suất không khí
1010Izmir (Gaziemir), Turkey p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10101020
Độ ẩm
100Izmir (Gaziemir), Turkey h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).57100
Gió
8Izmir (Gaziemir), Turkey w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).18

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Izmir (Gaziemir), Turkey Trung bình - t3, 28 tháng 11 2023 21:00

Air Quality Data provided by the Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) (sim.csb.gov.tr)

Note that the measurement for and PM2.5 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) are taken from the station Konak and the measurement for and O3 (Ô-zôn) are taken from the station Karabağlar and the measurements for NO2 (Khí NO2) and CO (Khí CO) are taken from the station Izmir (Sirinyer)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.