Ô nhiễm không khí tại Bangkok University Rangsit Campus, Pathum Thani: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Bangkok University Rangsit Campus, Pathum Thani: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Bangkok University Rangsit Campus, Pathum Thani
22
Tốt
Cập nhật ngày thứ Bảy 6
Nhiệt độ.: 25°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
22Bangkok University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Division of Air Quality Data, Air Quality and Noise Management Bureau, Pollution Control Department..
Values are converted to the US EPA AQI standard.22153
PM10 AQI
15Bangkok University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Division of Air Quality Data, Air Quality and Noise Management Bureau, Pollution Control Department..
Values are converted to the US EPA AQI standard.1570
O3 AQI
2Bangkok University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand O3 (Ô-zôn) measured by Division of Air Quality Data, Air Quality and Noise Management Bureau, Pollution Control Department..
Values are converted to the US EPA AQI standard.219
NO2 AQI
6Bangkok University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand NO2 (Khí NO2) measured by Division of Air Quality Data, Air Quality and Noise Management Bureau, Pollution Control Department..
Values are converted to the US EPA AQI standard.318
SO2 AQI
1Bangkok University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand SO2 (Khí SO2) measured by Division of Air Quality Data, Air Quality and Noise Management Bureau, Pollution Control Department..
Values are converted to the US EPA AQI standard.12
CO AQI
0Bangkok University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand CO (Khí CO) measured by Division of Air Quality Data, Air Quality and Noise Management Bureau, Pollution Control Department..
Values are converted to the US EPA AQI standard.00
Nhiệt độ.
25Bangkok University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2534
Áp suất không khí
1012Bangkok University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10091014
Độ ẩm
94Bangkok University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4397
Gió
0Bangkok University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).05

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Bangkok University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand Tốt - t7, 2 tháng 12 2023 06:00

Air Quality Data provided by the Division of Air Quality Data, Air Quality and Noise Management Bureau, Pollution Control Department. (aqmthai.com)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.