Ô nhiễm không khí tại Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi
56
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Bảy 11
Nhiệt độ.: 30°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
56Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi, Thailand PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Division of Air Quality Data, Air Quality and Noise Management Bureau, Pollution Control Department..
Values are converted to the US EPA AQI standard.36151
PM10 AQI
30Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi, Thailand PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Division of Air Quality Data, Air Quality and Noise Management Bureau, Pollution Control Department..
Values are converted to the US EPA AQI standard.1870
O3 AQI
-Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi, Thailand O3 (Ô-zôn) measured by Division of Air Quality Data, Air Quality and Noise Management Bureau, Pollution Control Department..
Values are converted to the US EPA AQI standard.225
NO2 AQI
8Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi, Thailand NO2 (Khí NO2) measured by Division of Air Quality Data, Air Quality and Noise Management Bureau, Pollution Control Department..
Values are converted to the US EPA AQI standard.525
SO2 AQI
1Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi, Thailand SO2 (Khí SO2) measured by Division of Air Quality Data, Air Quality and Noise Management Bureau, Pollution Control Department..
Values are converted to the US EPA AQI standard.12
CO AQI
-Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi, Thailand CO (Khí CO) measured by Division of Air Quality Data, Air Quality and Noise Management Bureau, Pollution Control Department..
Values are converted to the US EPA AQI standard.00
Nhiệt độ.
30Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi, Thailand t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2534
Áp suất không khí
1014Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi, Thailand p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10091014
Độ ẩm
66Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi, Thailand h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4397
Gió
4Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi, Thailand w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).05

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi, Thailand Trung bình - t7, 2 tháng 12 2023 11:00

Air Quality Data provided by the Division of Air Quality Data, Air Quality and Noise Management Bureau, Pollution Control Department. (aqmthai.com)

Note that the measurements for NO2 (Khí NO2) and SO2 (Khí SO2) are taken from the station EGAT, Nonthaburi and the measurements for O3 (Ô-zôn) and CO (Khí CO) are taken from the station TH:map/22t

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.