Ô nhiễm không khí tại Quart de Poblet, Valencia: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Quart de Poblet, Valencia: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Quart de Poblet, Valencia
73
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Năm 16
Nguồn ô nhiễm chính: pm10
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
25Quart de Poblet, Valencia, Spain PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (Calidad del aire - CALIDAD AMBIENTAL)
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.591
PM10 AQI
73Quart de Poblet, Valencia, Spain PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (Calidad del aire - CALIDAD AMBIENTAL)
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1176
O3 AQI
24Quart de Poblet, Valencia, Spain O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (Calidad del aire - CALIDAD AMBIENTAL)
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.726
NO2 AQI
4Quart de Poblet, Valencia, Spain NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (Calidad del aire - CALIDAD AMBIENTAL)
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.117
SO2 AQI
4Quart de Poblet, Valencia, Spain SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (Calidad del aire - CALIDAD AMBIENTAL)
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.24
Nhiệt độ.
22Quart de Poblet, Valencia, Spain t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1523
Áp suất không khí
1001Quart de Poblet, Valencia, Spain p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10011010
Độ ẩm
49Quart de Poblet, Valencia, Spain h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4274
Gió
8Quart de Poblet, Valencia, Spain w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).112

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Quart de Poblet, Valencia, Spain Trung bình - t5, 30 tháng 11 2023 16:00
News (Jul 2015): The location of the monitoring stations in Valencia have been updated to match their exact latitude and longitude.

Air Quality Data provided by the Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (Calidad del aire - CALIDAD AMBIENTAL) (cma.gva.es) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.