Ô nhiễm không khí tại Alcala De Guadaira: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Alcala De Guadaira: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Alcala De Guadaira
27
Tốt
Cập nhật ngày thứ Sáu 15
Nhiệt độ.: 15°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
27Alcala De Guadaira, Spain PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio :: Junta de Andalucía
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.2588
PM10 AQI
11Alcala De Guadaira, Spain PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio :: Junta de Andalucía
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.831
O3 AQI
23Alcala De Guadaira, Spain O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio :: Junta de Andalucía
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.2029
NO2 AQI
3Alcala De Guadaira, Spain NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio :: Junta de Andalucía
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.113
SO2 AQI
-Alcala De Guadaira, Spain SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio :: Junta de Andalucía
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.13
CO AQI
-Alcala De Guadaira, Spain CO (Khí CO) measured by :
 • Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio :: Junta de Andalucía
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.48
Nhiệt độ.
15Alcala De Guadaira, Spain t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1120
Áp suất không khí
1008Alcala De Guadaira, Spain p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10011011
Độ ẩm
60Alcala De Guadaira, Spain h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).60100
Gió
4Alcala De Guadaira, Spain w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).211

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Alcala De Guadaira, Spain Tốt - t6, 1 tháng 12 2023 15:00

Air Quality Data provided by the Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio :: Junta de Andalucía (juntadeandalucia.es) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)

Note that the measurement for and PM2.5 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) are taken from the station Ranilla, Sevilla and the measurement for and CO (Khí CO) are taken from the station ES:Andalucía/Dos Hermanas

Please note that the particulate matter pollution data (PM10) for Andalucía is currently not available in real-time every hour, but only once a day (at midnight).For this reason, we are not able to provide the real-time AQI like for other regions in Spain. We are however working on fixing this issue together with the Andalucía EPA (Consejería de Medio Ambiente).

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.