Ô nhiễm không khí tại Lanxiang technical school, Jinan: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Lanxiang technical school, Jinan: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Lanxiang technical school, Jinan
-
no data
Đã cập nhật t7, 18 tháng 11 2023
Nguồn ô nhiễm chính: pm10
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Lanxiang technical school, Jinan, Shandong PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.5112
PM10 AQI
-Lanxiang technical school, Jinan, Shandong PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2776
O3 AQI
-Lanxiang technical school, Jinan, Shandong O3 (Ô-zôn) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.129
NO2 AQI
-Lanxiang technical school, Jinan, Shandong NO2 (Khí NO2) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.638
SO2 AQI
-Lanxiang technical school, Jinan, Shandong SO2 (Khí SO2) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.310
CO AQI
-Lanxiang technical school, Jinan, Shandong CO (Khí CO) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.00
Nhiệt độ.
-Lanxiang technical school, Jinan, Shandong t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).110
Áp suất không khí
-Lanxiang technical school, Jinan, Shandong p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10021009
Độ ẩm
-Lanxiang technical school, Jinan, Shandong h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1751
Gió
-Lanxiang technical school, Jinan, Shandong w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).16
Rain
-Lanxiang technical school, Jinan, Shandong r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9999

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Lanxiang technical school, Jinan: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.