Ô nhiễm không khí tại Toruń-Policja: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Toruń-Policja: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Toruń-Policja
84
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Ba 14
Nhiệt độ.: -3°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
84Toruń-Policja, Poland PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Regional Inspectorate for Environmental Protection in Bydgoszczy (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy)
 • Główny inspektorat ochrony środowiska.
Values are converted to the US EPA AQI standard.27108
PM10 AQI
32Toruń-Policja, Poland PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Regional Inspectorate for Environmental Protection in Bydgoszczy (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy)
 • Główny inspektorat ochrony środowiska.
Values are converted to the US EPA AQI standard.732
O3 AQI
6Toruń-Policja, Poland O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Regional Inspectorate for Environmental Protection in Bydgoszczy (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy)
 • Główny inspektorat ochrony środowiska.
Values are converted to the US EPA AQI standard.218
NO2 AQI
12Toruń-Policja, Poland NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Regional Inspectorate for Environmental Protection in Bydgoszczy (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy)
 • Główny inspektorat ochrony środowiska.
Values are converted to the US EPA AQI standard.422
SO2 AQI
4Toruń-Policja, Poland SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Regional Inspectorate for Environmental Protection in Bydgoszczy (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy)
 • Główny inspektorat ochrony środowiska.
Values are converted to the US EPA AQI standard.14
CO AQI
0Toruń-Policja, Poland CO (Khí CO) measured by :
 • Regional Inspectorate for Environmental Protection in Bydgoszczy (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy)
 • Główny inspektorat ochrony środowiska.
Values are converted to the US EPA AQI standard.00
Nhiệt độ.
-3Toruń-Policja, Poland t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-51
Áp suất không khí
991Toruń-Policja, Poland p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9911000
Độ ẩm
95Toruń-Policja, Poland h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).75100
Gió
1Toruń-Policja, Poland w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).14
Rain
99Toruń-Policja, Poland r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9999

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Toruń-Policja, Poland Trung bình - t3, 28 tháng 11 2023 14:00

Air Quality Data provided by the Regional Inspectorate for Environmental Protection in Bydgoszczy (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy) (wios.bydgoszcz.pl) and the Główny inspektorat ochrony środowiska (powietrze.gios.gov.pl)

Note that the measurements for PM2.5 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) and CO (Khí CO) are taken from the station Toruń-Kaszownik

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.