Ô nhiễm không khí tại San Martin De Porres, Lima: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của San Martin De Porres, Lima: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực San Martin De Porres, Lima
54
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Ba 17
Nhiệt độ.: 24°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
54San Martin De Porres, Lima, Peru PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by SENAMHI - Sistema de Gestión de Información de la Calidad del Aire en Peru.
Values are converted to the US EPA AQI standard.3183
PM10 AQI
18San Martin De Porres, Lima, Peru PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by SENAMHI - Sistema de Gestión de Información de la Calidad del Aire en Peru.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1052
O3 AQI
3San Martin De Porres, Lima, Peru O3 (Ô-zôn) measured by SENAMHI - Sistema de Gestión de Información de la Calidad del Aire en Peru.
Values are converted to the US EPA AQI standard.13
NO2 AQI
9San Martin De Porres, Lima, Peru NO2 (Khí NO2) measured by SENAMHI - Sistema de Gestión de Información de la Calidad del Aire en Peru.
Values are converted to the US EPA AQI standard.712
SO2 AQI
3San Martin De Porres, Lima, Peru SO2 (Khí SO2) measured by SENAMHI - Sistema de Gestión de Información de la Calidad del Aire en Peru.
Values are converted to the US EPA AQI standard.24
CO AQI
2San Martin De Porres, Lima, Peru CO (Khí CO) measured by SENAMHI - Sistema de Gestión de Información de la Calidad del Aire en Peru.
Values are converted to the US EPA AQI standard.15
Nhiệt độ.
24San Martin De Porres, Lima, Peru t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1830
Áp suất không khí
983San Martin De Porres, Lima, Peru p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).983987
Độ ẩm
66San Martin De Porres, Lima, Peru h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5385

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí San Martin De Porres, Lima, Peru Trung bình - t3, 28 tháng 11 2023 17:00

Air Quality Data provided by SENAMHI - Sistema de Gestión de Información de la Calidad del Aire en Peru (gob.pe)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.