Ô nhiễm không khí tại Songjeong-dong, Cheongju-si, Chungbuk: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Songjeong-dong, Cheongju-si, Chungbuk: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Songjeong-dong, Cheongju-si, Chungbuk
93
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Bảy 11
Nhiệt độ.: 0°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
93Songjeong-dong, Cheongju-si, Chungbuk, South Korea PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2593
PM10 AQI
47Songjeong-dong, Cheongju-si, Chungbuk, South Korea PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1450
O3 AQI
8Songjeong-dong, Cheongju-si, Chungbuk, South Korea O3 (Ô-zôn) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.225
NO2 AQI
24Songjeong-dong, Cheongju-si, Chungbuk, South Korea NO2 (Khí NO2) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1138
SO2 AQI
4Songjeong-dong, Cheongju-si, Chungbuk, South Korea SO2 (Khí SO2) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.24
CO AQI
9Songjeong-dong, Cheongju-si, Chungbuk, South Korea CO (Khí CO) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.510
Nhiệt độ.
0Songjeong-dong, Cheongju-si, Chungbuk, South Korea t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-52
Áp suất không khí
1028Songjeong-dong, Cheongju-si, Chungbuk, South Korea p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10261031
Độ ẩm
67Songjeong-dong, Cheongju-si, Chungbuk, South Korea h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3574
Gió
1Songjeong-dong, Cheongju-si, Chungbuk, South Korea w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).03
Rain
-Songjeong-dong, Cheongju-si, Chungbuk, South Korea r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).01

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Songjeong-dong, Cheongju-si, Chungbuk, South Korea Trung bình - t7, 2 tháng 12 2023 11:00

Air Quality Data provided by the South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템) (airkorea.or.kr)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.