Ô nhiễm không khí tại Abikohigashi, Osaka Prefecture: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Abikohigashi, Osaka Prefecture: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Abikohigashi, Osaka Prefecture
17
Tốt
Cập nhật ngày thứ Bảy 2
Nhiệt độ.: 7°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
17Abikohigashi, Osaka Prefecture, Japan PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Ozaka, Japan Environment Agency (大阪府 大気汚染監視).
Values are converted to the US EPA AQI standard.559
PM10 AQI
6Abikohigashi, Osaka Prefecture, Japan PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Ozaka, Japan Environment Agency (大阪府 大気汚染監視).
Values are converted to the US EPA AQI standard.114
O3 AQI
23Abikohigashi, Osaka Prefecture, Japan O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Ozaka, Japan Environment Agency (大阪府 大気汚染監視).
Values are converted to the US EPA AQI standard.130
NO2 AQI
14Abikohigashi, Osaka Prefecture, Japan NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Ozaka, Japan Environment Agency (大阪府 大気汚染監視).
Values are converted to the US EPA AQI standard.733
SO2 AQI
-Abikohigashi, Osaka Prefecture, Japan SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Ozaka, Japan Environment Agency (大阪府 大気汚染監視).
Values are converted to the US EPA AQI standard.24
CO AQI
-Abikohigashi, Osaka Prefecture, Japan CO (Khí CO) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Ozaka, Japan Environment Agency (大阪府 大気汚染監視).
Values are converted to the US EPA AQI standard.16
Nhiệt độ.
7Abikohigashi, Osaka Prefecture, Japan t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).614
Áp suất không khí
1011Abikohigashi, Osaka Prefecture, Japan p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10071011
Độ ẩm
53Abikohigashi, Osaka Prefecture, Japan h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3573
Gió
3Abikohigashi, Osaka Prefecture, Japan w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).15
Rain
99Abikohigashi, Osaka Prefecture, Japan r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9999

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Abikohigashi, Osaka Prefecture, Japan Tốt - t7, 2 tháng 12 2023 02:00

Air Quality Data provided by the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Ozaka, Japan Environment Agency (大阪府 大気汚染監視) (taiki.kankyo.pref.osaka.jp)

Note that the measurements for NO2 (Khí NO2), SO2 (Khí SO2), CO (Khí CO) and O3 (Ô-zôn) are taken from the station Kohama, Osaka Prefecture

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.