Ô nhiễm không khí tại Daigokagiocho, Kyoto Prefecture: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Daigokagiocho, Kyoto Prefecture: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Daigokagiocho, Kyoto Prefecture
50
Tốt
Cập nhật ngày thứ Sáu 5
Nhiệt độ.: 4°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
50Daigokagiocho, Kyoto Prefecture, Japan PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Kyoto Prefecture EPA (大気環境の保全対策/京都府ホームページ).
Values are converted to the US EPA AQI standard.963
PM10 AQI
1Daigokagiocho, Kyoto Prefecture, Japan PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Kyoto Prefecture EPA (大気環境の保全対策/京都府ホームページ).
Values are converted to the US EPA AQI standard.116
O3 AQI
13Daigokagiocho, Kyoto Prefecture, Japan O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Kyoto Prefecture EPA (大気環境の保全対策/京都府ホームページ).
Values are converted to the US EPA AQI standard.633
NO2 AQI
5Daigokagiocho, Kyoto Prefecture, Japan NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Kyoto Prefecture EPA (大気環境の保全対策/京都府ホームページ).
Values are converted to the US EPA AQI standard.320
SO2 AQI
2Daigokagiocho, Kyoto Prefecture, Japan SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Kyoto Prefecture EPA (大気環境の保全対策/京都府ホームページ).
Values are converted to the US EPA AQI standard.22
CO AQI
2Daigokagiocho, Kyoto Prefecture, Japan CO (Khí CO) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Kyoto Prefecture EPA (大気環境の保全対策/京都府ホームページ).
Values are converted to the US EPA AQI standard.28
Nhiệt độ.
4Daigokagiocho, Kyoto Prefecture, Japan t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).414
Áp suất không khí
1013Daigokagiocho, Kyoto Prefecture, Japan p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10111016
Độ ẩm
82Daigokagiocho, Kyoto Prefecture, Japan h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4082
Gió
2Daigokagiocho, Kyoto Prefecture, Japan w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).15
Rain
99Daigokagiocho, Kyoto Prefecture, Japan r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9999

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Daigokagiocho, Kyoto Prefecture, Japan Tốt - t6, 1 tháng 12 2023 05:00

Air Quality Data provided by the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Kyoto Prefecture EPA (大気環境の保全対策/京都府ホームページ) (taiki.pref.kyoto.jp)

Note that the measurements for SO2 (Khí SO2) and CO (Khí CO) are taken from the station Nagitsuji Ikejiricho, Kyoto Prefecture

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.