Ô nhiễm không khí tại Kamakura, Katsushika, Tokyo: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Kamakura, Katsushika, Tokyo: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Kamakura, Katsushika, Tokyo
7
Tốt
Cập nhật ngày thứ Tư 4
Nguồn ô nhiễm chính: pm10
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
1Kamakura, Katsushika, Tokyo, Japan PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.187
PM10 AQI
7Kamakura, Katsushika, Tokyo, Japan PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.429
O3 AQI
16Kamakura, Katsushika, Tokyo, Japan O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.237
NO2 AQI
12Kamakura, Katsushika, Tokyo, Japan NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.845
SO2 AQI
2Kamakura, Katsushika, Tokyo, Japan SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.23
CO AQI
3Kamakura, Katsushika, Tokyo, Japan CO (Khí CO) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.310
Nhiệt độ.
8Kamakura, Katsushika, Tokyo, Japan t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).822
Áp suất không khí
1011Kamakura, Katsushika, Tokyo, Japan p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9981015
Độ ẩm
62Kamakura, Katsushika, Tokyo, Japan h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3894
Gió
0Kamakura, Katsushika, Tokyo, Japan w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).04

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Kamakura, Katsushika, Tokyo, Japan Tốt - t4, 29 tháng 11 2023 04:00

Air Quality Data provided by the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局) (kankyo.metro.tokyo.lg.jp)

Note that the measurements for SO2 (Khí SO2) and CO (Khí CO) are taken from the station Kameari, Katsushika, Tokyo

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.