Ô nhiễm không khí tại Yahara, Kasukabe-shi, Saitama-ken: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Yahara, Kasukabe-shi, Saitama-ken: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Yahara, Kasukabe-shi, Saitama-ken
21
Tốt
Cập nhật ngày thứ Tư 17
Nhiệt độ.: 14°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
21Yahara, Kasukabe-shi, Saitama-ken, Japan PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Saitama Prefecture EPA (埼玉県の大気状況).
Values are converted to the US EPA AQI standard.989
PM10 AQI
6Yahara, Kasukabe-shi, Saitama-ken, Japan PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Saitama Prefecture EPA (埼玉県の大気状況).
Values are converted to the US EPA AQI standard.230
O3 AQI
25Yahara, Kasukabe-shi, Saitama-ken, Japan O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Saitama Prefecture EPA (埼玉県の大気状況).
Values are converted to the US EPA AQI standard.134
NO2 AQI
12Yahara, Kasukabe-shi, Saitama-ken, Japan NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Saitama Prefecture EPA (埼玉県の大気状況).
Values are converted to the US EPA AQI standard.441
SO2 AQI
2Yahara, Kasukabe-shi, Saitama-ken, Japan SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Saitama Prefecture EPA (埼玉県の大気状況).
Values are converted to the US EPA AQI standard.23
CO AQI
-Yahara, Kasukabe-shi, Saitama-ken, Japan CO (Khí CO) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Saitama Prefecture EPA (埼玉県の大気状況).
Values are converted to the US EPA AQI standard.23
Nhiệt độ.
14Yahara, Kasukabe-shi, Saitama-ken, Japan t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).823
Áp suất không khí
1013Yahara, Kasukabe-shi, Saitama-ken, Japan p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10031017
Độ ẩm
43Yahara, Kasukabe-shi, Saitama-ken, Japan h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2881
Gió
0Yahara, Kasukabe-shi, Saitama-ken, Japan w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).06

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Yahara, Kasukabe-shi, Saitama-ken, Japan Tốt - t4, 29 tháng 11 2023 17:00

Air Quality Data provided by the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Saitama Prefecture EPA (埼玉県の大気状況) (taiki-kansi.pref.saitama.lg.jp)

Note that the measurement for and CO (Khí CO) are taken from the station Mashito, Kasukabe-shi, Saitama-ken

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.