Ô nhiễm không khí tại Guidonia, Roma, Lazio: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Guidonia, Roma, Lazio: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Guidonia, Roma, Lazio
38
Tốt
Cập nhật ngày thứ Ba 23
Nhiệt độ.: 10°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
38Guidonia, Roma, Lazio, Italy PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by ARAP Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente del Lazio).
Values are converted to the US EPA AQI standard.3838
PM10 AQI
20Guidonia, Roma, Lazio, Italy PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by ARAP Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente del Lazio).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1520
O3 AQI
-Guidonia, Roma, Lazio, Italy O3 (Ô-zôn) measured by ARAP Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente del Lazio).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2122
NO2 AQI
-Guidonia, Roma, Lazio, Italy NO2 (Khí NO2) measured by ARAP Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente del Lazio).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1112
SO2 AQI
1Guidonia, Roma, Lazio, Italy SO2 (Khí SO2) measured by ARAP Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente del Lazio).
Values are converted to the US EPA AQI standard.11
Nhiệt độ.
10Guidonia, Roma, Lazio, Italy t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).416
Áp suất không khí
1009Guidonia, Roma, Lazio, Italy p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9981016
Độ ẩm
78Guidonia, Roma, Lazio, Italy h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).6495
Gió
1Guidonia, Roma, Lazio, Italy w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).010

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Guidonia, Roma, Lazio, Italy Tốt - t3, 28 tháng 11 2023 23:00

Air Quality Data provided by ARAP Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Lazio) (arpalazio.net)

Note that the measurement for and O3 (Ô-zôn) are taken from the station IT:Lazio/Roma/Bufalotta

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.