Ô nhiễm không khí tại Shahre Rey, Tehran: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Shahre Rey, Tehran: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Shahre Rey, Tehran
131
Không tốt
cho người nhạy cảm
Cập nhật ngày thứ Ba 13
Nhiệt độ.: 14°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
131Shahre Rey, Tehran PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Iran National Air Quality Monitoring System - سامانه پایش کیفی هوای کشور.
Values are converted to the US EPA AQI standard.130174
PM10 AQI
76Shahre Rey, Tehran PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Iran National Air Quality Monitoring System - سامانه پایش کیفی هوای کشور.
Values are converted to the US EPA AQI standard.76119
NO2 AQI
83Shahre Rey, Tehran NO2 (Khí NO2) measured by Iran National Air Quality Monitoring System - سامانه پایش کیفی هوای کشور.
Values are converted to the US EPA AQI standard.83108
SO2 AQI
20Shahre Rey, Tehran SO2 (Khí SO2) measured by Iran National Air Quality Monitoring System - سامانه پایش کیفی هوای کشور.
Values are converted to the US EPA AQI standard.2086
CO AQI
61Shahre Rey, Tehran CO (Khí CO) measured by Iran National Air Quality Monitoring System - سامانه پایش کیفی هوای کشور.
Values are converted to the US EPA AQI standard.3984
Nhiệt độ.
14Shahre Rey, Tehran t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1020
Áp suất không khí
1015Shahre Rey, Tehran p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10121017
Độ ẩm
54Shahre Rey, Tehran h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2066
Gió
2Shahre Rey, Tehran w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).17

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Shahre Rey, Tehran Không tốt cho người nhạy cảm - t3, 28 tháng 11 2023 13:00

Air Quality Data provided by the Iran National Air Quality Monitoring System - سامانه پایش کیفی هوای کشور (aqms.doe.ir)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.