Ô nhiễm không khí tại Suning Library, Cangzhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Suning Library, Cangzhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Suning Library, Cangzhou
-
no data
Đã cập nhật t2, 13 tháng 3 2023
Nguồn ô nhiễm chính: pm10
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Suning Library, Cangzhou PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1399
PM10 AQI
-Suning Library, Cangzhou PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.34259
O3 AQI
-Suning Library, Cangzhou O3 (Ô-zôn) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1437
NO2 AQI
-Suning Library, Cangzhou NO2 (Khí NO2) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.614
SO2 AQI
-Suning Library, Cangzhou SO2 (Khí SO2) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.47
CO AQI
-Suning Library, Cangzhou CO (Khí CO) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.25
Nhiệt độ.
-Suning Library, Cangzhou t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).214
Áp suất không khí
-Suning Library, Cangzhou p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10201038
Độ ẩm
-Suning Library, Cangzhou h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).847
Gió
-Suning Library, Cangzhou w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).111

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Suning Library, Cangzhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.