Ô nhiễm không khí tại City Environmental Monitoring Station, Zhanjiang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của City Environmental Monitoring Station, Zhanjiang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực City Environmental Monitoring Station, Zhanjiang
149
Không tốt
cho người nhạy cảm
Cập nhật ngày thứ Sáu 21
Nhiệt độ.: 20°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
149City Environmental Monitoring Station, Zhanjiang PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.59151
PM10 AQI
59City Environmental Monitoring Station, Zhanjiang PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1963
O3 AQI
11City Environmental Monitoring Station, Zhanjiang O3 (Ô-zôn) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1144
NO2 AQI
13City Environmental Monitoring Station, Zhanjiang NO2 (Khí NO2) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.616
SO2 AQI
12City Environmental Monitoring Station, Zhanjiang SO2 (Khí SO2) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.312
CO AQI
9City Environmental Monitoring Station, Zhanjiang CO (Khí CO) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.69
Nhiệt độ.
20City Environmental Monitoring Station, Zhanjiang t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1925
Áp suất không khí
1014City Environmental Monitoring Station, Zhanjiang p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10111015
Độ ẩm
72City Environmental Monitoring Station, Zhanjiang h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).6686
Gió
2City Environmental Monitoring Station, Zhanjiang w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).25
Rain
99City Environmental Monitoring Station, Zhanjiang r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9999

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại City Environmental Monitoring Station, Zhanjiang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.