Ô nhiễm không khí tại Ronggui street committee, Foshan: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Ronggui street committee, Foshan: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Ronggui street committee, Foshan
87
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Tư 10
Nhiệt độ.: 23°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
87Ronggui street committee, Foshan PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.65158
PM10 AQI
57Ronggui street committee, Foshan PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.3881
O3 AQI
17Ronggui street committee, Foshan O3 (Ô-zôn) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2104
NO2 AQI
24Ronggui street committee, Foshan NO2 (Khí NO2) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.854
SO2 AQI
4Ronggui street committee, Foshan SO2 (Khí SO2) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.24
CO AQI
7Ronggui street committee, Foshan CO (Khí CO) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.610
Nhiệt độ.
23Ronggui street committee, Foshan t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1928
Áp suất không khí
1020Ronggui street committee, Foshan p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10161021
Độ ẩm
56Ronggui street committee, Foshan h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3988
Gió
3Ronggui street committee, Foshan w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).16

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Ronggui street committee, Foshan: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.