Ô nhiễm không khí tại Bottrop-Welheim: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Bottrop-Welheim: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Bottrop-Welheim
14
Tốt
Cập nhật ngày thứ Ba 11
Nguồn ô nhiễm chính: o3
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
18Bottrop-Welheim, Germany PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • LANUV - State Agency for Nature, Environment and Consumer Protection of North Rhine Westphalia (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW)
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.960
PM10 AQI
5Bottrop-Welheim, Germany PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • LANUV - State Agency for Nature, Environment and Consumer Protection of North Rhine Westphalia (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW)
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.219
O3 AQI
14Bottrop-Welheim, Germany O3 (Ô-zôn) measured by :
 • LANUV - State Agency for Nature, Environment and Consumer Protection of North Rhine Westphalia (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW)
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.718
NO2 AQI
6Bottrop-Welheim, Germany NO2 (Khí NO2) measured by :
 • LANUV - State Agency for Nature, Environment and Consumer Protection of North Rhine Westphalia (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW)
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.516
SO2 AQI
1Bottrop-Welheim, Germany SO2 (Khí SO2) measured by :
 • LANUV - State Agency for Nature, Environment and Consumer Protection of North Rhine Westphalia (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW)
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.014
Nhiệt độ.
1Bottrop-Welheim, Germany t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-06
Áp suất không khí
1007Bottrop-Welheim, Germany p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9941016
Độ ẩm
80Bottrop-Welheim, Germany h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).8099
Gió
1Bottrop-Welheim, Germany w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).04

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Bottrop-Welheim, Germany Tốt - t3, 28 tháng 11 2023 11:00

Air Quality Data provided by LANUV - State Agency for Nature, Environment and Consumer Protection of North Rhine Westphalia (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW) (lanuv.nrw.de) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.